Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Välkommen till Åshammars förskola

Åshammars förskola

Åshammars förskola ligger vackert  belägen alldeles intill Alsjön i Åshammar - med egen badplats! Närheten till naturen och den egna skolskogen drar vi fördelar av i verksamheten. Utflykter till Alberget, Häkenberget och lillskogen är naturliga inslag i våra utedagar. Förskolan har tillgång till och använder kontinuerligt gymnastikhallen.

Genom ett tematiskt arbete utgår vi ifrån barnens intresse och är medforskare i lärprocessen. Vi ser barnen som lärande individer och vi lyfter att barnen tränar och de har lärt sig. Vi använder gruppdokumentation för visa på lärandet och skapa ett tillfälle för reflektioner tillsammans med barnen.

För att skapa ett tryggt klimat för barn och vuxna arbetar vi kontinuerlig med likabehandlingsfrågor.   

Vi har ett väl utvecklat samarbetet med den intilliggande skolan.

Medarbetare och barn

Åshammars förskola har tre hemvister där barnen är indelade i åldersgrupper. 
På förskolan arbetar 6 förskollärare och 1 barnskötare.
Vi har en medarbetare som sköter kök och lokalvård.
Vi har tillgång till talpedagog och specialpedagog.

Stängda dagar

Då förskolan har utvecklingsdagar är förskolan stängd, men förskoleverksamhet erbjuds på annan förskola vid behov.

Kontaktinformation

Åshammars förskola
Alsjöborgsvägen 21
812 51 Åshammar

Förskolechef: Lisbeth Vester
026-24 04 80
lisbeth.wester@edu.sandviken.se

Björnidet: 0290-64 48 35 eller 070-089 96 76
Myrstacken: 0290-64 48 32 eller 070-089 74 55
Rävlyan: 0290-64 48 33 eller 070-089 74 56

Förskolans dokument

Sidan uppdaterad: 2018-08-22
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se