Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Mer om förskolan

Närmiljö

Förskolan har en utmanande och lättillgänglig miljö som används flitigt i förskolans verksamhet, t ex lillskogen, Häkenberget, skridskobanan, gymnastikhallen, biblioteket och badet.


Språktåget

På förskolan pågår ett intensivt arbete med barnens språkutveckling. Genom bl.a sång och lek lockas barnen till att undersöka språket.

Dansmatte

På förskolan används dans och rörelse som ett verktyg för inlärning av grundläggande matematiska färdigheter. Genom dans, sånger och musik kan vi utvecka förståelsen för rum, form, läge, riktning samt grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp.

Vi lär matematik genom musik och rytm.

AKK

På förskolan använder vi alternativ och kompletterande kommunikation. Förskolorna har ett nätverk med syfte att höja kompetensen för förskollärare/barnskötare i AKK, och därmedd ge verktyg för att stötta barn som behöver kompletterande kommunikation.

NTA

På förskolan använder vi NTA som ett stöd för barns och ungdomars lärande i biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men indirekt också för andra ämnen. NTA bygger på att eleverna ställer frågor, söker svar, undersöker, resonerar med varandra, undersöker mera och dokumenterar sitt arbete och sina resultat

Sidan uppdaterad: 2017-11-23
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se