Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Mer om förskolan

Legobygge

Verksamheten

På Björkparkens förskola lägger vi stor vikt vid vårt bemötande av barn och vuxna. Vi strävar efter ett gott samarbete mellan förskola och hem, något vi också fått ett högt värde på i kommunens brukarenkät.

Här hos oss på förskolan får ert barn en rolig, trygg och lärorik miljö som inspirerar till lek och fantasi i gemenskap med andra.

"Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen." Lpfö-98

Vår verksamhet styrs av Läroplan för förskolan (Lpfö-98). Där finns förskolans uppdrag utförligt beskrivet.

Vi skriver varje år en lokal arbetsplan för Björkparkens förskola som vi utvärderar årligen i en kvalitetsredovisning.

På Björkparken har vi två hemvister. På röda sidan är det 16 barn 1-3 år, och på gröna sidan 22 barn 3-5 år.

äpple

Utemiljön

Förskolans gård är stor och erbjuder en varierad miljö med många möjligheter till lek, fantasi och roliga aktiviteter under årets alla årstider. Vi har också skogen alldeles utanför staketet.


Maten

Frukosten består av gröt alt fil samt smörgås. Den börjar serveras kl 7.30, och plockas undan ca 8.00.  Vi strävar efter att frukosten ska vara en bra start på dagen.

9.00 äter vi frukt i samband med vår samling.

Lunchen serveras 11.00 och tillagas på förskolan. I lunchen ingår salladsbuffè varje dag.

14.15 äter vi mellanmål, det består oftast av mjölk och smörgås.

Föräldrasamråd

Föräldrasamrådet träffas ca två ggr/termin och består av förskolechef, förskollärare samt föräldrarepresentanter.  Där tas aktuella frågor upp, samt olika former av aktiviteter planeras. Exempel på detta är fixarkväll, gårdsfest m.m. Föräldrasamrådet har en informationstavla i hallarna på förskolan. Alla föräldrar som vill delta är varmt välkomna.

Sidan uppdaterad: 2017-11-23
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se