Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Mer om förskolan

barn som målar

Bild och form!

Vi arbetar för att stimulera barnens kreativitet, fantasi och språkutveckling genom skapande aktiviteter inom bild, färg och form, teckning, text, foto och film. Dessa aktiviteter ger förståelse och delaktighet, och stärker barnens självkänsla. Alla människor har bilder inom sig. Minnen och fantasier rör sig inom oss hela tiden. I vår ateljé får barnen tillfälle till undervisning i skapande utifrån sina egna förutsättningar.

barn som dansar

Dans och musik!

Musik och språk har starka band. Barn lär sig nya ord och uttryck när de sjunger och spelar tillsammans  Barnen upplever glädje, lockas till lek och rörelse, blir medvetna om kroppen och utvecklar sitt språk genom att lyssna och sjunga med i sånger. I dansleken befäster vi matematiska- språkliga och naturvetenskapliga begrepp. Lekfullt lärande helt enkelt!

dramapedagog som sjunger

Saga och fantasi!

Fantasi och kreativitet är två livsviktiga byggstenar för utveckling och lärande. Vi vet att barn lär och befäster nya kunskaper lättare genom att få använda flera av sina sinnen. Genom sagan, dramaleken, teaterföreställningar, konserter och att besöka konsthallen och biblioteket inspireras barnen till eget skapande och tar det vidare till leken och lärandet.

Sidan uppdaterad: 2017-11-23
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se