Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Välkommen till Kyrkåsens förskola

Kyrkåsena förskola

Se på en karta vart Kyrkåsens förskola ligger.länk till annan webbplats

Kyrkåsens förskola ligger centralt i Sandviken, på den vackra Kyrkåsen. Vi har korta avstånd till både skog, natur och centrum.   
Vi har stora ytor att bedriva vår verksamhet på. Vi har en bra förskolegård med både backar, sten, sand, gräs och asfalt. En liten tallskog finns också på baksidan, där våra barn kan få uppleva skogen varje dag.
Barnen äter alla måltider i vår fina matsal. Matsalen kan också användas till andra ändamål, t.ex. utställningar och andra större sammankomster.

Förskolan har en hälsofrämjande profil vilket avspeglar sig på det vardagliga arbetet.
Barnen är ute mycket, rör på sig varje dag, stimulerar både kropp och sinnen i varierade situationer. Det är viktigt med natur och miljö och återvinning. Vi jobbar för ett hållbart samhälle. Arbetet vilar på en värdegrund genomsyrad av ett jämställt perspektiv.

Vi samarbetar med Västanbyns skola samt Murgårdsskolan vid överflyttning till förskoleklass.

Medarbetare och barn

Förskolan har plats för 70-80 barn i åldrarna 1-5 år. Personalen består för närvarande av 9 förskollärare fördelade på 8,75 tjänster.
Vårt ekonomibiträde arbetar 100% i mottagningsköket.

Vi har samarbete med talpedagog och specialpedagog.
Vaktmästarsysslorna sköts av Sandvikenhus.  

Kontaktinformation

Kyrkåsens förskola
Kyrkogatan 14
811 34 Sandviken  

Förskolechef: Helena Myllykoski
026-24 01 20
helena.myllykoski@edu.sandviken.se

Safiren: 026-24 21 24
Rubinen: 026-24 05 26
Smaragden: 026-24 21 38
Diamanten: 026-24 21 88

Förskolans dokument

Sidan uppdaterad: 2017-12-07
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se