Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Mer om Nävergårdens förskola

Normer och värden

Vi arbetar främjande för en förskola där alla ska känna sig välkomna och sedda (se likabehandlingsplanen). Vi arbetar förebyggande för alla barns rätt att göra sig förstådda. Alla pedagoger fokuserar på att ge positiv uppmärksamhet och alltid vara närvande för att stötta barnen i deras lek. Leken ska stå i fokus och barnen ska ha möjlighet att utveckla sina lekkfärdigheter som att lyssna på varandra, turas om och fantisera.

Utveckling och lärande

Matematik

Begrepp för lägen, form, tid och rumsuppfattning lär vi oss med hjälp av tex. uppdragskort, i samlingsform ute och inne. Matematiken finns med i stort som smått, tillexempel Temaarbete & dansmatte.

NTA står för Natur och Teknik för Alla och består av enkla experiment som förklarar fenomenen på olika sätt. Vi arbetar med Luft och Vatten tillsammans med barnen för att lägga en bra grund inom naturkunskapsområdet.

Språkutveckling

Nävergården är en förskola med barn från många olika kulturer och därmed många olika språk. Vårt arbete genomsyras av bildförstärkning och att ha ett tydligt språk för att främja språkutveckling hos alla barn.Vi använder oss regelbundet av språktåget som är ett pedagogoskt material för att lägga grunden för fortsatt språkutveckling.

Naturvetenskap/hållbar samhällsutveckling

Vi strävar efter att barnen ska utveckla sin förståelse för en hälsosam livsstil. Vikten av att röra sig ute och inne och vikten av att få avslappning och vila.

Förskola och Hem

Vi vill att alla barn ska känna stolthet över sig själva och sin familj. Vi tycker det är viktigt att lära känna alla familjer så de kan känna sig delaktiga och därmed bli intresserade av vår verksamhet. Vi bjuder årligen in familjerna till arbetsplansinformation, fika och familjefest med mat.

Sidan uppdaterad: 2017-11-23
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se