Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Mer om förskolan

Hållbar Utveckling

Vi arbetar aktivt med hållbarhetsperspektiven och med miljöfrågor.

Lärandet för Hållbar Utveckling handlar om att integrera miljöfrågor samt sociala och ekonomiska frågor i en helhet. Omsorg om miljön och återuppbyggnad, naturresurser, hållbart användande, hållbar produktion, livsstilsfrågor som handlar om såväl konsumtion som om mat, hälsa samt skapandet av ett fredligt samhälle är principer som ingår i begreppet lärande för Hållbar Utveckling. Förskolan har stora möjligheter att grundlägga barns intresse för hållbar utveckling eftersom det finns en tradition att arbeta med olika verklighetsnära frågor. Utmaningen för förskolan är att fånga upp det som upptar barnens tankar och nyfikenhet och koppla det till miljöfrågor och livsstil.

Vision för Trollflöjtens förskola:

Delaktighet och inflytande

Verksamheten utgår ifrån barnens tankar ideer och intressen. Barnen leder vägen i projekt och aktiviteter. Personalen är medupptäckare och utmanar tankar och frågor vidare. Förskolan arbetar aktivt med att barnen ges ansvar utifrån sin egen förmåga under den dagliga verksamheten

Miljö/Hälsa

Att finna glädje i hälsa natur och miljö är grundläggande i förskolans verksamhet. Att vara ute och röra på sig, få upplevelser och erfarenheter är ett led mot målet som även är att uppmärksamma vikten av näringsriktig kost.

Värdegrund

Förhållningssätt och värdegrundsfrågor är ett medvetet ochh ständigt pågående arbete. Verksamheten erbjuder barnen möjlighet att utveckla ett respektfullt förhållningssätt till varandra, djur, natur och miljö. Vi arbetar aktivt efter att​ föräldrar och barn ska känna sig trygga och lyssnade på.

Omvärlden

Medvetandegöra förståelsen för vad vår närmiljö har att erbjuda i jämförelse med omvärlden. Förskolan tar del av det som finns i omgivningen ex skidskoplan, fotbollsplan, skolans gymnastiksal, lekparken, parken, elljusspåret m.m.

Språk

Vi använder oss av språktåget på båda avdelningarna. Språktåget är baserat på Bornholmsmodellen och ligger till grund för arbetet med barnens språkliga medvetenhet. Vi har olika lådor (vagnar) språkpåsar, med material att arbeta med tillsammans med barnen, t ex munmotorik, rim och ramsor, stavelser, ord.

trädgård

Våra odlingar

Höst

Potatisen är upptagen. Vindruvor, tomater, gurkor uppätna. Våran pumpa intagen.

NTA

NTA är ett stöd för barns lärande i biologi, fysik, teknik och matematik, men indirekt även för andra ämnen. Barnen får möjligheter till att undersöka, ställa frågor, resonera med varandra och reflektera.

Vi kommer att jobba med lådorna Luft och Vatten.

Sidan uppdaterad: 2017-11-23
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se