Öppna förskolor

Öppen förskola är en träffpunkt för social samvaro, lek och gemensamma aktiviteter och vänder sig till barn i förskoleåldern tillsammans med deras vårdnadshavare.

I Sandvikens kommun finns två öppna förskolor.

Sandvikens familjecentrals öppna förskola

Aktuellt

Vi öppnar för uteverksamhet och parklek från tisdag 1/6 -21

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer följs och planeringen kan komma att ändras.

Öppna förskolan har stängt under perioden 1/7 - 9/8 2021

Följ vårt instagramkonto för aktuell information @sandvikensoppnaforskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Välkommen till familjecentralens öppna förskola, en plats för möten, samtal, lek, sång, skapande och fika till självkostnadspris.

På denna sida hittar du information om:

  • Öppna förskolans öppettider
  • Skapande och pyssel
  • Babyrytmik
  • Sångsamling

Obs! Aktuell information om tillfälliga ändringar av öppettider och händelser finns på vårt Instagramkonto som är länkat längst nere på sidan.

Skapande och pyssel

Skapande och pyssel har valts som en delaktivitet på förskolan på måndagar. Att pyssla och skapa kan ge fokus, koncentration fingerfärdighet, valmöjligheter, fantasi, kreativitet och glädje, listan kan göras lång.

Vill man inte pyssla då kan man tex. leka och eller titta/ läsa i böcker. Förskolan är utformad för att stimulera barnens lust till lek. Möjligheter till lek finns det vid varje öppet tillfälle.

Leken är för barnen som vad saven är för våra träd”.

Babyrytmik

Ger barn och föräldrar möjlighet till sinnesstimulering, glädje och utveckling genom musik, sång, ramsor och lek.

Rytmiken stärker känslan av samhörighet, närhet och ger balansträning genom gungande, lyft, snurr och lek. Sinnesupplevelse ger näring till det lilla barnets hjärna. I rytmiken och leken med gungandet, musiken, ögonkontakten och vaggandet integreras barnets reflexer. Jaguppfattningen, motoriken och talet stimuleras.

Babyrytmikgruppen träffas vid sex tillfällen och anmälan görs till Pia eller Heléne på öppna förskolan.

Sångsamling 

Vi vill skapa gemenskap och glädje genom att sjunga, leka och ramsa tillsammans. Vi vill föra traditionen av barnsånger och ramsor vidare till barnen. Sångsamling startar kl.10 på fredagar och alla är välkomna!

Kontaktinformation

Pia Wester, förskollärare
Helene Kingdahl, förskollärare
Telefon: 026-24 21 77

Besöksadress

Sandvikens Familjecentral, Sandvikens sjukhus plan 04 hus 13
Lasarettsleden 4, Sandviken

Storviks familjecentrals öppna förskola

Storviks öppna förskola

Aktuellt

Vi öppnar för uteverksamhet och parklek från tisdag 1/6 -21

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer följs och planeringen kan komma att ändras.

Öppna förskolan har stängt under perioden 28/6 - 9/8 2021.

Följ vårt instagramkonto för aktuell information @familjecentralenstorvik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna förskolan

  • är en träffpunkt för föräldrar med förskolebarn
  • ger tillfälle och möjlighet till skapande aktiviteter
  • ger gemensamhetskänsla genom sång och musik
  • ger tillfälle för föräldrar att utbyta erfarenheter av barn och barnuppfostran.
  • skapar intresse och väcker engagemang i samhällsfrågor

Öppna förskolan ingår i familjecentralen tillsammans med mödravårdscentralen, barnavårdscentralen, förebyggande socialtjänst och kyrkan.

Detaljerad planering finns i information på dörren eller via telefon

Kontaktinformation

Öppna förskolan Storvik
Tingsgatan 8
812 30 Storvik

0290-335 36, 070-295 56 73
Anette Holmberg, förskollärare

Rektor: Johanna Edman Olsson
026-24 07 17
johanna.edman.olsson@edu.sandviken.se