Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Stöd i förskolan

Förskolan är en plats för alla barn, oavsett förutsättningar. För de barn som behöver stöd har vi ett särskilt ansvar. Så långt det är möjligt ges detta stöd inom ramen för ordinarie verksamhet.

Förskolans stödteam och uppdrag:

I stödteamet arbetar specialpedagoger, talpedagog och skolpsykologer.

I Sandvikens kommun har specialpedagoger ett nära samarbete med förskolornas chefer och tillsammans erbjuder vi förskolans förskollärare/barnskötare en bred kompetens gällande barns utveckling och lärande.

Vi handleder förskollärare/barnskötare utifrån barngrupp eller det enskilda barnets behov, intressen och förutsättningar. En särskild handlingsplan upprättas av personal och föräldrar tillsammans. I planen ska det tydligt framgå vilka mål man enats om och vilka insatser man prövar.

Förskolans stödteam bygger nätverk med externa resurser som BVC, Individ- och familjeomsorgen, Barn- och Familjehälsan, Logoped, Barn- och ungdomshabiliteringen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, m fl. Finns behov så samarbetar vi på föräldrars önskemål.

Regnbågen – en specialpedagogisk avdelning på Smultronbackens förskola

Regnbågen är en integrerad avdelning för barn med olika funktionsnedsättningar i åldrarna 1-7 år. Här får barnen utvecklas tillsammans med andra barn i liten grupp. Förskollärare/barnskötare har spetskompetens för att möta varje enskilt barn utifrån dess specifika funktionsnedsättning. Föräldrar ansöker själva om plats.

Lekarbetspedagogik – en specialpedagogisk stödinsats för barn 4–10 år

Barns naturliga sätt att lära är i leken.

Lekarbetspedagogik är en specialpedagogisk metod och förhållningssätt där lek används som insats för barn som behöver stöd i att utvecklas socialt, känslomässigt, språkligt och vad gäller tänkande, koncentration och självkänsla.

 I Sandviken finns flera utbildade lekarbetspedagoger. Beslut om lekarbete tas på förskolan av förskollärare/barnskötare i samråd med föräldrar.

Bryggan – utredningsteam, samverkan kommun och Landsting

Ibland finns behov av extra bedömning av barnets förmågor inför skolstarten.

Till Bryggan är barn och föräldrar välkomna för att diskutera vidare och Bryggan kan efter behov erbjuda en utredning som är såväl medicinsk, psykologisk och pedagogisk. Bryggan tar emot barn i åldrarna 4-6 år. Uppdraget är att underlätta barns skolstart. Kontakt med Bryggan sker via BVC-sköterska.

Sidan uppdaterad: 2015-08-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se