Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vanliga frågor och svar om förskoleverksamheten

Här hittar du de allra vanligaste frågorna som föräldrar och vårdnadshavare ställer om förskolan.

1. Får mitt barn vara på förskolan när jag tar ut föräldraledighet?

Nej - inte om du tar ut hel föräldradag för det barn som är på förskolan.
Ja - om det är ett syskon du är föräldraledig för.

2. Vilka tider gäller för mina barn om jag får havandeskapspenning?

Förskolebarnet har då rätt till 15 timmar per vecka.

3. Mitt barn ska börja i förskoleklass till hösten, kan jag säga upp platsen på förskolan?

Du kan säga upp platsen en månad innan barnet ska sluta på förskolan.

4. Finns det möjlighet till förtur?

Syskon till barn placerade på förskola har förtur i mån av plats.

5. Jag ska arbeta natt och behöver sova på dagen före - vilka tider gäller då för mina barn förskolan?

Du gör upp det i samråd med personalen.

6. Jag har blivit erbjuden en plats i augusti/september men vill skjuta upp inskolningen, hur långt fram kan jag göra det?

Till 30 september.

7. Mitt barn bor halva tiden hos sin pappa och halva tiden hos mig. Jag är arbetslös och han jobbar. När barnet är hos pappa är han hela dagarna på förskolan. Vilka tider gäller när jag har honom?

Från augusti det år barnet fyller tre har det alltid rätt till sina allmäna förskoletider plus den tid föräldern behöver för att arbeta eller studera. Är barnet yngre är det den tid vårdnadshavarna behöver för att arbeta eller studera. Om arbets- eller studietiden överstiger 15 timmar per vecka så är barnet hemma resterande dagar den veckan.

7. Var finns information om stängda dagar på förskolan?

Varje förskola har rätt att ha stängt sex dagar per år. Skriftlig information om stängda datum för kommande period juni-maj  lämnas av förskolans personal senast 30 april.  Informationen ligger i förskolans vårdnadshavarrum i Edwise.

Sidan uppdaterad: 2016-11-28
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se