Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Förskoleklass

I augusti det år ditt barn fyller sex (6) år kan barnet börja i förskoleklass. Förskoleklassverksamheten är minst 15 timmar/vecka och följer grundskolans läsårstider.

Förskoleklass finns idag på varje skola som har skolår 1.

Plats i förskoleklass

Alla barn i Sandvikens kommun tillhör ett närhetsområde till en skola. Närhetsområdet varierar över tid beroende på antal barn i området vid tillfället för placering. Vårdnadshavaren får i början av det år barnet fyller sex (6) år ett erbjudande om plats i förskoleklass. Placering i förskoleklass ligger till grund för skolplaceringen.

Val av förskoleklass

Vårdnadshavare anmäler val av förskoleklass via Självservice.
Val av skola


Regler vid skolplacering (närhetsprincipen)PDF (pdf, 139.2 kB)

Mer information

Kommunens grundskolor

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2016-12-06
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se