Fritidshem

Om du arbetar eller studerar har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem före och efter schemalagd skoltid och under loven. Fritids erbjuds från och med det år ditt barn fyller sex år till och med vårterminen det år ditt barn fyller 13 år.

Omsorg på obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds familjer där båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger.

Se riktlinjer för förskolan Dag och natt

Ansökan om fritidshem

Vårdnadshavare kan ansöka om plats på fritidshem via självservice.

Blankett finns även i vårt blankettarkiv.

Schema, inkomstredovisning, säga upp plats

Med Tieto Education kan du som vårdnadshavare:

  • registrera frånvaro
  • registrera schema och lovplanering
  • säga upp plats för barn i förskolan och fritidshem (finns under Placering)
  • kommunicera med personal

Du kan också använda mobilappen Tieto Edu

Vårdnadshavare kan registrera och ändra inkomstredovisning via självservice.

Blanketter finns även i vårt blankettarkiv.

Riktlinjer, avgifter för fritidshem

I riktlinjer beskrivs bl.a. hur plats i fritidshem får nyttjas och hur taxan tillämpas. Riktlinjer för fritidshem

Vad kostar plats i fritidshem

Beräkna vilken kostnad du får genom att fylla i din månadsinkomst samt vistelsetid för dina barn i vår e-tjänst. Har du flera barn i avgiftsbelagd förskoleverksamhet och fritidshem räknas yngsta barnet som barn nr 1.

Synpunkter och klagomål på verksamheten

Vi i Sandvikens kommun vill ge bra hjälp och service och vi strävar efter att vårdnadshavare alltid ska få ett bra bemötande i kontakten med förskoleverksamheten. Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm eller klagomål. Mer information om synpunkter och klagomål på Kunskapsförvaltningen verksamheter.

Har du frågor?

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se.