Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Förändringar för Murgårdsskolan och Västanbyns skola med start ht 2024

Kunskapsnämnden har beslutat om en förändring för centrala grundskoleområdet. Murgårdsskolan kommer att bli en 4-9 skola och Västanbyns skola en F-3 skola. Förändringen sker stegvis och är helt genomförd till läsåret 2027/28.

Beslutet syftar till att bryta segregationen på Murgårdsskolan F-6. Samtidigt ger beslutet förutsättningar att lösa Västanbyns skolas lokalbrist och där skapa en bra och ändamålsenlig F-3 skola. Under en övergångsperiod kommer även Sandbacka skola tas i bruk.

Beslutet går i linje med vårt uppdrag, att ge alla elever förutsättningar att nå godkända resultat i våra skolor. Det är viktigt att alla instanser i samhället tar ansvar och gör det vi kan för att bryta segregation, säger Jenny Karlsson, ordförande i kunskapsnämnden.

Förändring över fyra års tid med fokus på trygghet

Det som händer hösten 2024 är att förskoleklasselever börjar på Sandbacka skola och att årskurs fem från Västanbyns skola börjar på Murgårdsskolan. Hela förändringen är genomförd till läsåret 2027/28. Murgårdsskolan blir en 4–9-skola med fyra till fem paralleller. Västanbyns skola blir en F-3-skola med två till tre paralleller.

Beslutet skapar förutsättningar att erbjuda alla elever en bra och likvärdig skola. Nu börjar den praktiska planeringen. Förändringarna kommer att ske successivt. Det ger möjlighet för alla inblandade, elever, vårdnadshavare, lärare och skolledare att förbereda sig och känna sig trygga i processen, säger Minna Holmqvist, skolchef.

Goda erfarenheter från liknande förändring

Under 2021 gjordes en liknande förändring i Sandviken för att minska segregation. Då omfördelades årskurser mellan Norrsätraskolan och Vallhovsskolan. Det har fallit väl ut bland både elever och personal. Uppföljning konstaterar att eleverna är trygga och att den nya elevsammansättningen bidrar till goda förutsättningar för lärande.

Information om förslaget

Fackliga representanter, personal, elever och vårdnadshavare har fått information under utredningens gång.

Information till vårdnadshavare

Vårdnadshavare har också haft möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Kunskapsnämnden tog del av samtliga frågor och synpunkter, samt tjänsteförvaltningens svar på dessa, innan sitt beslut i frågan.

Nedan kan du ta del av filmer med information till vårdnadshavare, med den senaste informationen överst.

Se informationsfilm om nuläge samt frågor och svar (10 oktober 2023)

I filmen kan du ta del av den fortsatta utredningen av ekonomiska kalkyler och dialogen med berörda elever. Vi svarar också på frågor från vårdnadshavare.

Kunskapsnämnden tog del av frågor, svar och inkomna synpunkter innan de tog sitt slutgiltiga beslut i frågan.

Se tidigare informationsfilm om utredningen (25 augusti 2023)

I filmen får du mer information om utredningen, det förslag som är framtaget och nuläget den 25 augusti.