Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Nu vill vi veta hur ni elever tycker att det är på Hedängskolan (åk 9)

Genom era svar kan vi göra skolan bättre.

Gradera i skalan 1-4 om påståendet stämmer överens med hur du uppfattar din situation.
Frågor *
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 Stämmer inte alls 2 Stämmer ganska dåligt 3 Stämmer ganska bra 4 Stämmer helt och hållet
1. Om jag vill kan jag påverka i skolan genom klassrådet

2. Om jag vill kan jag påverka i skolan genom elevrådet/elevforumet

3. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena

4. Jag har arbetsro i skolan

5. På vår skola lär vi oss om alla människors lika värde

6. Jag är med och påverkar hur vi arbetar i skolan (dvs arbetsformer)

7. Jag är med och påverkar vad vi arbetar med i skolan (dvs innehåll)

Sidan uppdaterad: 2017-05-18
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se