Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Mer om skolan

Elevmedverkan - Elevråd

Elevrådet består av en till två elever från varje klass, lärare, rektor samt vid behov inbjuds representant från matbespisningen , lokalvårdare och biblioteksassistent.
Elevrådet sammanträder en gång /mån. I denna grupp behandlas viktiga frågor från eleverna

I elevrådet lär man sig bland annat att :

  • Föra fram åsikter
  • Argumentera
  • Acceptera majoritetsbeslut
  • Mötesteknik

För att ge eleverna större inflytande finns ett biblioteksråd och ett matråd på skolan där elever och personal samverkar.

Föräldrasamverkan - Föräldraråd

Föräldrarna är välkomna till skolan för att lära känna skolan och få möjlighet till delaktighet och inflytande genom:

  • Föräldramöten
  • Utvecklingssamtal
  • Skolbesök
  • Öppet hus
  • Föräldraråd
  • edWise

Föräldrarådet består av två föräldrar från varje årskurs vilka är ombud för övriga föräldrar i årskursen, samt rektor och en pedagog. Rektor är sammankallande och föräldrarådet träffas tre till fyra gånger per termin.
 
Föräldrarådet får information om skolans planering, utveckling och ekonomi. Aktuella frågor från föräldrarna diskuteras vid varje möte. Minnesanteckningar från dessa möten skickas ut till alla föräldrar på skolan.

Skolbibliotek

Skolbiblioteket ligger i husets hjärta. Det besöks regelbundet av skolans elever och har en central roll i skolans verksamhet. Nära samarbete med Storviks bibliotek förekommer. » Öppettiderlänk till annan webbplats

För att ge eleverna större inflytande finns ett biblioteksråd på skolan där elever och personal samverkar.

Skolskogen

Skolskogen är ett fint skogsområde 10 min promenad från skolan intill motionsspåret. Där finns vindskydd, grillplats, sittbänkar damm och naturstig i varierad skogsmiljö som inbjuder till levande undervisning. Området används i skolans verksamhet till att undersöka och utforska växter och djur i dess rätta miljö året om.

Kulturskolan

Kulturskolans lärare besöker skolan och undervisar de elever som anmält intresse för instrumentundervisning/sång enskilt eller i grupp.

Fritidsverksamhet

Vi har två fritidsavdelningar som heter Röda fritids och Gula fritids.

Våra öppettider är 6.30 - 17.30 vilka styrs av föräldrarnas arbetstider.
Vi öppnar och stänger gemensamt för att kunna utnyttja personalen när det är flest barn hos oss.

Sidan uppdaterad: 2018-05-30
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se