Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vallhovsskolan

Välkommen till Vallhovskolan F‑6

Vallhovskolan ligger i bostadsområdet Vallhov. Skolan byggdes 1995 och är därmed Sandvikens nyaste skola. Planlösningen möjliggör ett nära samarbete mellan fritidshem, förskoleklass och skolan. Den fina skolgården ligger i direkt anslutning till skog, pulkabacke och fotbollsplan. Vilket främjar en aktiv utevistelse.

Lärande

Vi arbetar gärna ämnesövergripande och strävar efter att eleverna ska vara delaktiga, bli medvetna och ta ansvar för sitt eget lärande. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete som involverar elever - personal - föräldrar. IT används som ett verktyg i undervisningen från förskoleklass till årskurs 6. Vi arbetar t ex med "Att skriva sig till läsning". Arbetet grundläggs i våra förskoleklasser och fortlöper sedan i åk 1 och 2.

Medarbetare och elever

Vallhovskolan har ca 300 elever från förskoleklass till årskurs 6 fördelade på tre avdelningar, Blåklinten, Rödklöver och Timotej. Förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare arbetar tillsammans i arbetslag som har gemensamt ansvar för avdelningarnas verksamhet.

Elevhälsoteamet

Skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, Sva-lärare, kurator och rektor ingår i elevhälsoteamet. Därutöver har skolan tillgång till skolläkare, skolpsykolog, talpedagog och övergripande specialpedagog.

Kontaktinformation

Vallhovskolan
Vallhovskroken 15
811 37 Sandviken
026-24 18 51

Västra grundskoleområdet
Skolområdeschef/rektor: Lena Seydlitz
026-24 16 16 

Biträdande rektor: Liselotte Sjöström Wallin
026-24 18 52
liselotte.sjostrom.wallin@edu.sandviken.se

Blåklint: 026-24 18 55
Rödklövern: 026-24 18 56
Timotej: 026-24 18 57

Sjukanmälan via sms
(Förälder/vårdnadshavare är den som ska sjukanmäla)

Blåklint: 070-089 73 93
Rödklövern: 070-0890351
Timotej: 070-089 73 94

Skolans dokument

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-10-09
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se