Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Mer om Vallhovskolan

Elevhälsoteam

Det består av rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och kurator. Vid behov tas kontakt med talpedagog, skolpsykolog eller skolläkare. Teamet träffas ca en gång i veckan för kontinuerlig genomgång av insatserna för elever med särskilt stöd.

Elevråd

Består av några av skolans äldre elever. De har reglebundna möten med skolans rektor. Då behandlas b la frågor från avdelningarnas och alla klasser egna möten och klassråd.

Elevambassadör

På varje avdelning finns det elever i åk 4-6 som utsets till elevambassadörer. Deras främsta uppgift är att hjälpa personalen att se och höra om det är någon som behandlas illa på skolan. Ambasadörerna har regelbundna möten med ansvariga vuxna. De brukar också planera och genomföra aktiviteter som stärker gemenskapen på skolan. (Elevambasadör hette tidigare Kamratstödjare)

Skyddsombud

Skolan har skyddsrond två gånger om året. Då deltar skolans skyddsombud, rektor samt två elever i åk 5-6 från varje avdelning.

Skol IF

Vi har en aktiv idrottsförening där sex elever från åk. 5-6 arbetar tillsammans med en vuxen. Dom har regelbundna möten och genomför b la årligen skoljoggen.

Kulturskolan

Dom har en egen lokal på skolan där eleverna som går på kulturskolan kan spela olika instrument. Vi har även en skolkör samt andra samarbeten med kulturskolans lärare. 

Lärarstuderande

Lärarstuderande har möjlighet att göra sin verksamhetsförlagda del av utbildningen hos oss. Sedan flera år tillbaka har vi samarbete med Högskolan i Gävle. Vallhovskolan är från och med hösten 2014 även en av Högskolan i Dalarnas partnerskolor för den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen.

Sidan uppdaterad: 2017-10-17
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se