Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Välkommen till Västanbyns skola F-6

Västanbyns skola ligger vackert, på en kulle på väg upp till Högbo. Skolan invigdes 1911 och har sen dess byggds ut två gånger. Planlösningen på dom nya lokalerna lockar till att arbeta med nya arbetssätt och arbetsformer.

Den fantastiska utemiljön bidrar till att barnen blir aktiva och leker många olika spel och lekar på rasterna.

Vi använder datorn som ett verktyg i undervisningen i alla årskurser och alla elever i åk 1-6 har en egen dator.
I år 1 arbetar vi med "att skriva sig till läsning".

Vi satsar mycket på förståelse och läsinlärning och börjar redan i förskoleklassen där vi använder boken "Språklust" för att stärka den fonologiska medvetenheten.

Dessa fyra punkter är viktiga för oss på Västanbyns skola:

  • Alla barn ska bli sedda, hörda och bekräftade varje dag.
  • Alla barn ska kunna kommunicera och lyssna i olika situationer.
  • Alla barn ska lära sig att ha sunda levnadsvanor.
  • Alla barn ska utveckla förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund.

Medarbetare och elever

Det finns 293 barn på skolan som är uppdelad på förskoleklass, år 1, år 2, år 3, år 4, år 5 och år 6. Vi är en tvåparallellig skola. Det finns 6 arbetslag och två fritidshem, "Lilla" och "Stora".

Vi har speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator, talpedagog, skolläkare och skolpsykolog som arbetar i skolområdet.

Kontaktinformation

Västanbyns skola
Länsmansvägen 14
811 35 Sandviken

Centrala grundskoleområdet
Skolområdeschef/rektor: Lena Haglund
026-24 24 34

Biträdande rektor: Pernilla Almén
026-24 19 59
pernilla.almen@edu.sandviken.se

Skolans dokument

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-04-23
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se