Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Servicedeklaration - Praktisk arbetslivsorientering (PRAO)

Bakgrund

Grundskolan ska förbereda alla elever för fortsatt utbildning, ett demokratiskt samhällsliv och en personlig utveckling. Kontakter med miljöer och situationer utanför den vardagliga skolmiljön är en viktig del i detta. I läroplan för grundskolan framgår att lärarna ska medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.  Rektor ansvarar för att samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Studie- och yrkesvägledarna har ett särskilt ansvar för att eleven får möjlighet att möta yrkesverksamma vuxna och ställas inför olika uppgifter i arbetslivet.

Vi lovar

Alla elever i Sandvikens kommuns grundskolor ska erbjudas likvärdiga möjligheter till praktisk arbetslivsorientering (PRAO) under årskurs 7-9. Den totala omfattningen under dessa tre år är 17 dagar, med tyngdpunkten förlagd i årskurs 8-9. PRAO-perioderna kommer att förberedas och följas upp av skolans lärare och studie- och yrkesvägledare och är en del i skolans arbete för ökad måluppfyllelse för alla elever.

Vid frågor

Kontakta berörd lärare, studie- och yrkesvägledare eller rektor via Medborgarservice 026-24 00 00.

Vi vill veta vad du tycker

Du kan lämna synpunkter/klagomål på förvaltningens tjänster och få svar inom 7 arbetsdagar. Använd webbformuläret på www.sandviken.selänk till annan webbplats eller ta kontakt via Medborgarservice 026-24 00 00.

Sidan uppdaterad: 2017-06-02
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se