Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Skolskjuts

Föräldraansvar enligt Sandvikens kommuns reglemente för skolskjuts

Föräldrar förutsätts att svara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som det behövs för att barnet ska klara att ta sig till skola eller hållplats på egen hand.

Reglemente för skolskjutsPDF (pdf, 479.8 kB)

Rätt till skolskjuts

Rätten till skolskjuts enligt skollag (2010:800) innebär att kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Om ditt barn går på anvisad kommunal skola samt uppfyller avståndskriteriet för sin årskurs enligt Sandvikens kommuns reglemente för skolskjuts, har eleven automatiskt rätt till skolskjuts. Ingen ansökan behöver göras.

Skolskjuts gäller i första hand med busskort för kollektivtrafik och avser resor mellan anvisad på-/avstigningsplats i bostadens närhet till anvisad på-/avstigningsplats vid skola.

Skolskjuts gäller inte till och från fritidsverksamhet.

Avstånd

Avståndskraven är:

 • 2 km förskoleklass - årskurs 3
 • 3 km årskurs 4 - 6
 • 5 km årskurs 7 - 9

Avståndet mäts närmaste vägen från bostadens tomtgräns till skolområdets yttre gräns, gång- och cykelväg räknas in i mätningen.

Om eleven går på annan skola än anvisad skola

Om eleven inte går på anvisad skola har eleven rätt till skolskjuts, om den kan genomföras utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Det betyder att skolskjutsen inte får kosta mer eller vara svårare att anordna för kommunen, än vad den hade gjort om eleven gått på sin anvisade skola.

Om eleven har behov av skolskjuts av särskilda skäl kan en ansökan om dispens från gällande regler göras

Ange i ansökan vad ansökan gäller. Fler alternativ är möjliga att ansöka om:

Trafikförhållanden

Om vägen till skola är trafikfarlig och riskfylld utöver det normala, kan eleven beviljas skolskjuts. Bedömning av trafiksäkerhet genomförs individuellt genom sammanvägning av färdvägens trafikförhållanden.

I detta fall kan en ansökan om dispens göras.

Funktionsnedsättning

Om eleven har en funktionsnedsättning som gör att eleven inte på egen hand tar sig till och från skola görs en bedömningen av elevens svårigheter. Bedömningen genomförs individuellt, det är därför viktigt att bifoga ett intyg/medicinskt utlåtande som styrker dessa svårigheter i samband med ansökan.

I detta fall kan en ansökan om dispens göras.

Annan särskild omständighet

Även om avstånd, trafikförhållanden eller funktionsnedsättning inte berättigar till skolskjuts, kan någon annan särskild omständighet göra det.

Det innebär att det finns en möjlighet för kommunen att bevilja skolskjuts utifrån en helhetsbedömning och efter en individuell prövning i varje enskilt fall.

I detta fall kan en ansökan om dispens göras.

Växelvis boende

Växelvis boende innebär att eleven bor på två adresser ungefär hälften av tiden på vardera adress, enligt ett fast boendeschema. Eleven ska vara folkbokförd på en av adresserna. Behovet av skolskjuts prövas från båda bostadsadresserna.

Det är viktigt att bifoga det fasta boendeschemat, med fördelningen av växelvisa boendet, i samband med ansökan.

För att beviljas skolskjuts ska något av följande villkor också uppfyllas (avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet).

I detta fall kan en ansökan om dispens göras.

Utlämning av busskort startar 13 juli

Ny utlämningsplats för Sandvikens centrala grundskolor!

För elever som är beviljad busskort inför läsår 20/21 sker utlämning hos Medborgarservice, Stadshuset Odengatan 37, Sandviken.

Vardagar 8:00-17:00

Kom i håg: Ta med dig beslutet vid uthämtning av busskort.

Gäller elever på:

 • Björksätraskolan
 • Jernvallsskolan
 • Murgårdsskolan
 • Norrsätraskolan
 • Sätra skola
 • Vallhovsskolan
 • Västanby skola

Borttappat, stulet eller trasigt busskort

Var rädd om ditt kort, det är en värdehandling!

Grundskola i centrala Sandviken

 • Björksätraskolan
 • Jernvallsskolan
 • Montessoriskolan
 • Murgårdsskolan
 • Norrsätraskolan
 • Sätra skola
 • Vallhovsskolan
 • Västanby skola

Om ditt kort är trasigt, stulet eller om du har tappat ditt kort, gör du en anmälan om ett nytt kort. Du får meddelande genom angiven E-mailadress när du kan hämta ut ditt nya kort.

 • Borttappat kort löses ut mot en kostnad på 100 kr. Betalning sker genom Swish eller kontant.
 • Trasiga kort lämnas in vid byte till nytt kort utan kostnad.
 • Är kortet stulet krävs en polisanmälan för att undvika kostnaden. Ta med polisanmälan när du hämtar ditt nya kort.

Nya kort hämtas hos medborgarservice i stadshuset, Odengatan 37 i Sandviken.

Var rädd om ditt kort, det är en värdehandling!

Övriga kommunala grundskolor

 • Alsjöskolan
 • Gullhedsskolan
 • Hedängsskolan
 • Jäderfors skola
 • Kungsgården skola
 • Årsunda skola
 • Österfärnebo skola

Om ditt kort är trasigt, stulet eller du har tappat ditt kort, vänd dig till din skola så hjälper de dig. Ingen anmälan behöver göras.

 • Trasigt kort lämnas in vid byte till ett nytt kort utan kostnad.
 • Borttappat kort hämtas på skolan mot en kostnad på 100 kr. Betalning sker genom Swish eller kontant.
 • Är kortet stulet krävs en polisanmälan för att undvika kostnaden. Ta med polisanmälan när du hämtar ditt nya kort.

Vänd dig till din skola. Nya kort hämtas på din skola.

För dig som inte har rätt till skolskjuts

På X-trafiks försäljningsställen eller på bussen, finns 30-dagars biljett (7 - 19 år) att köpa.

Frågor

Vid frågor kontakta medborgarservice 026-24 00 00 eller vgs@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2020-08-31
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se