Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Skolskjuts

Grundprinciper för skolskjuts i Sandvikens kommun:

 • För att få skolskjuts går eleven i den skola den blivit anvisad av kommunen (oftast den närmaste) samt är skriven och bosatt i kommunen.
 • Avståndet mellan skolan och hemmet (folkbokföringsadressen) ska vara minst 2 kilometer för elever i årskurs F-3, minst 3 kilometer för elever i årskurs 4-6 samt 5 kilometer för klasserna 7-9.
 • För elever anordnas endast en skolskjutstur i vardera riktningen per dag och skola.
 • För sträckan mellan hemmet och uppsamlingsplatsen där skolskjutsen hämtar/lämnar har föräldrarna ansvaret.
 • Skolskjuts till friskola kan beviljas under förutsättning att det inte medför ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för Sandvikens Kommun. Ansökan handläggs i varje enskilt fall vid val av annan skola än den av kommunen anvisade.
 • Busskort för skolskjuts kan ej användas under skollov.

Planering och utförare

Planering av skolskjutsar sker på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, men de dagliga kontakterna sköts också på skolan.

Skolskjuts bedrivs i första hand med kollektivtrafik (då eleven är hänvisad till ordinarie busslinjer och därför får ett skolkort som berättigar till resa tur och retur mellan hem och skola), men även upphandlad trafik (buss eller taxi, där inga färdbevis används). Det är ingen rättighet att få ett busskort, utan kort ges endast till elever vars skolskjuts anordnas med kollektivtrafik.

Ansökan om skolskjuts

Samtliga elever i grundskola och i särskola som uppfyller avståndskraven enligt riktlinjerna och går på sin placeringsskola får skolskjuts. I dessa fall behöver vårdnadshavare inte lämna någon ansökan om skolskjuts. Sandvikens Kommun erbjuder förskolebarn skolskjuts på samma grund som grundskolan.

Avståndskraven är

 • 2 km förskoleklass - årskurs 3
 • 3 km årskurs 4 - 6
 • 5 km årskurs 7 - 9

Om elever anses behöva skolskjuts av särskilda skäl har man som förälder rätt att söka dispens. Även vid val av annan skola än den av kommunen anvisade skolan ska föräldern ansöka. Ansökan gäller läsårsvis.

Rätten till skjuts vid växelvis boende är begränsad till att gälla två adresser inom samma kommun, oftast med linjetrafik. Varje ärende prövas enskilt och läsårsvis

Borttappat eller trasigt busskort

För elever i kommunala grundskolor

Var rädd om ditt kort, det är en värdehandling!
Om ditt kort går sönder eller du har tappat kortet vänd dig till din skola så hjälper de dig.

För elever vid friskolor

Var rädd om ditt kort, det är en värdehandling! Om ditt kort går sönder eller om du har förlorat kortet gör du en anmälan om ett nytt (borttappat kort löses ut mot en kostnad av 100 kronor, kontant betalning). Har du tappat kortet får du lösa ut ett nytt kort till en kostnad av 100 kronor, kontant betalning. Är kortet stulet kan du göra en polisanmälan för att undvika kostnaden. Ta med polisanmälan när du hämtar ditt nya kort.

Vinterdispenser

Vinterdispens kan sökas i de fall skolvägen, under vintern är avstängd eller oplogad.

Barn med särskilda behov

För elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller barn med funktionsnedsättning som går i vanlig klass i kommunens grundskola gäller samma regler som för vanlig skola. Individens funktionsnedsättning bedöms från fall till fall men berättigar då till undantag utifrån medicinska skäl. Dessa skjutsar samordnas med färdtjänst och sjukresor i länet.

Trafiksäkerhet

Skolskjutssyn görs av skolvägar där väghållare, polis och ansvariga för skola och skolskjuts träffas för att bedöma skolvägarna och komma med förslag på åtgärder.

Gymnasieskolan

Ta del av gällande regler för gymnasieresor.

Ungdomskort

För dig som inte har rätt till skolskjuts finns ungdomskort på kollektivtrafiken. Korten kan du köpa på bussen eller på X-trafiks försäljningsställen.

Frågor

Vid frågor kontakta Medborgarservice 026-24 00 00 eller vgs@sandviken.se

Servicedeklaration - Skolskjuts

Tjänstedeklarationer beskriver vad du har rätt till och kan förvänta dig av Sandvikens kommuns tjänster, service och verksamheter.

Rätt till skolskjuts

Huvudregeln vid skolskjuts är att kommunen ska ordna kostnadsfri skolskjuts till och från den skola som kommunen har placerat eleven i.

Rätt till skolskjuts grundas på avståndet/gångväg mellan bostad och skola eller uppsamlingsplats/hållplats enligt nedan:

Sexårsverksamhet och skolår 1-3

minst 2,0 km

Skolår 4-6

minst 3,0 km

Skolår 7-9

minst 5,0 km

Gymnasium

minst 6,0 km

Elever på fristående grundskolor kan beviljas skolskjutsberättigande under förutsättning att det inte medför organisatoriska och/eller ekonomiska konsekvenser för Sandvikens kommun.

Allmänna regler

Sandvikens kommuns grundläggande målsättning är att flertalet skolskjutsberättigade vid resa till skola inte ska behöva stiga ombord på något fordon före kl 07.00. Enskilda avsteg kan få förekomma. Varje elev ska normalt ha egen sittplats. Sandvikens kommun verkar för att göra skolvägar och skolskjutsar säkra för alla barn och för att samma skolskjutsregler ska gälla oavsett om man åker linjetrafik, upphandlad skolskjuts eller skoltaxi.

Ditt ansvar

Föräldraansvar gäller mellan hemmet och upphämtningsplats/busshållplats.

Övriga riktlinjer och ställningstaganden om skolskjuts

Förskoleklass och grundskola

 • Beviljad skolskjuts vid växelvis boende sker med skolkort som gäller på den linjelagda kollektivtrafiken.
 • Skolskjuts beviljas ej mellan fritidshem och bostad.

Vid all kontakt med Sandvikens kommun har du rätt att mötas med respekt av kunnig och trevlig personal.

Vid frågor

Skolskjutshandläggare telefon: 026-24 00 00
E-post: vgs@sandviken.se

Vi vill veta vad du tycker

Du kan lämna synpunkter, beröm eller klagomål på kommunens tjänster och få svar inom tio dagar. Skicka in din synpunkt via formulär eller kontakta Medborgarservice 026- 24 00 00.

Sidan uppdaterad: 2019-11-06
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Självservice