Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Servicedeklaration - Skolskjuts

Tjänstedeklarationer beskriver vad du har rätt till och kan förvänta dig av Sandvikens kommuns tjänster, service och verksamheter.
 

Rätt till skolskjuts


Huvudregeln vid skolskjuts är att kommunen ska ordna kostnadsfri skolskjuts till och från den skola som kommunen har placerat eleven i.

Rätt till skolskjuts grundas på avståndet/gångväg mellan bostad och skola eller uppsamlingsplats/hållplats enligt nedan:

Sexårsverksamhet och skolår 1-3

minst 2,0 km

Skolår 4-6

minst 3,0 km

Skolår 7-9

minst 5,0 km

Gymnasium

minst 6,0 km

Elever på fristående grundskolor kan beviljas skolskjutsberättigande under förutsättning att det inte medför organisatoriska och/eller ekonomiska konsekvenser för Sandvikens kommun.

Allmänna regler

Sandvikens kommuns grundläggande målsättning är att flertalet skolskjutsberättigade vid resa till skola inte skall behöva stiga ombord på något fordon före kl 07.00. Enskilda avsteg kan få förekomma. Varje elev ska normalt ha egen sittplats. Sandvikens kommun verkar för att göra skolvägar och skolskjutsar säkra för alla barn och för att samma skolskjutsregler ska gälla oavsett om man åker linjetrafik, upphandlad skolskjuts eller skoltaxi.

Ditt ansvar

Föräldraansvar gäller mellan hemmet och upphämtningsplats/busshållplats.

Övriga riktlinjer och ställningstaganden om skolskjuts

Förskoleklass och grundskola

  • Beviljad skolskjuts vid växelvis boende sker med skolkort som gäller på den linjelagda kollektivtrafiken.
  • Skolskjuts beviljas ej mellan fritidshem och bostad.

Vid all kontakt med Sandvikens kommun har du rätt att mötas med respekt av kunnig och trevlig personal.

Vid frågor

Skolskjutshandläggare telefon: 026-24 00 00
E-post: vgs@sandviken.se

Vi vill veta vad du tycker

Du kan lämna synpunkter, beröm eller klagomål på kommunens tjänster och få svar inom tio dagar. Skicka in din synpunkt via formulär eller kontakta Medborgarservice 026- 24 00 00.

Sidan uppdaterad: 2018-02-15
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se