Val av skola

Val till läsåret 2021-2022

Du som är vårdnadshavare till barn som fyller sex år under 2021 eller till elev i årskurs sex ska nu välja skola via kommunens e-tjänst i Självservice.

Om ditt barn ska börja förskoleklass eller årskurs 7 ska du välja grundskola.

Valet pågår mellan 15 januari - 15 februari 2021.

Val till förskoleklass

Förskoleklassen är en obligatorisk del av grundskolan och finns på alla kommunala skolor som har årskurs 1. Vårdnadshavare väljer förskoleklass via vår e‑tjänst i Självservice. För att logga in använder du e-legitimation. Om du inte har möjlighet att göra valet via e-tjänst kan du hämta blankett hos Medborgarservice, Stadshuset, Odengatan 37 från och med den 15 januari.

Val till årskurs 7

Vårdnadshavaren till elever i årskurs 6 väljer skola inför årskurs 7 via vår e-tjänst i Självservice. För att logga in använder du e-legitimation. Om du inte har möjlighet att göra valet via Självservice kan du hämta blankett på hos Medborgarservice, Stadshuset, Odengatan 37 från och med den 15 januari.

Val till fristående skola

Om du väljer en fristående skola måste du själv kontakta den skolan för att höra om det finns plats till respektive skola.

För att underlätta skolvalshanteringen ber vi er att gå in i e-tjänsten för det kommunala skolvalet från och med den 15 januari och notera om ni kommer att söka till eller redan har garanterad plats vid en fristående skola.

Vid flytt under pågående skolvalsperiod

Om du ska flytta under första halvåret 2021 måste du komma in med en vidimerad kopia av hyres-/köpekontrakt senast 1 april. Kopian ska skickas till Sandvikens kommun, Kunskapskontoret, 811 80 Sandviken.

Tidsplan läsåret 2021-2022

December 2020: Personliga brev till berörda vårdnadshavare för blivande 6-åringar och årskurs 7-elever.

Januari: Information på kommunens webbplats om ansökningsförfarande "Skolval till förskoleklass och årskurs 7" inför kommande läsår.

15 januari: Information och valformulär finns tillgängligt på minasidor.sandviken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Blanketter i pappersform finns hos Medborgarservice.

15 januari-15 februari: E-tjänsten öppen och ansökningstiden pågår en månad efter öppning.

April: Placeringsbeslut skickas till vårdnadshavare.