Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Val av skola

Val till läsåret 2024-2025

Du som är vårdnadshavare till barn som fyller sex år under 2024 eller till elev i årskurs sex ska nu välja skola via kommunens e-tjänst i Självservice.

Om ditt barn ska börja förskoleklass eller årskurs 7 ska du välja grundskola.

Valet pågår mellan 15 januari - 15 februari 2024.

Viktigt att välja skola

Det finns ny lagstiftning i Sverige som innebär att barn/elever inte längre är garanterade plats vid skolan som ligger närmast hemmet. För att följa lagen byter, Sandvikens kommun, modell för skolval från och med 1 januari 2024.

Du som är vårdnadshavare till elever som börjar förskoleklass eller årskurs 7 måste aktivt välja skola. Det ökar chansen för att ditt barn hamnar på den skola du önskar.

Så här funkar den nya modellen för skolval

Tidigare har varje skola haft ett upptagningsområde. Den nya modellen utgår i stället från varje elevs bostadsadress. Barnet/eleven kan ha flera aktuella skolor i närområdet inom en radie på:

  • 2 km för förskoleklass
  • 5 km för åk 7

Barnet/eleven är garanterad att få plats på någon av dessa skolor. Den garanterar däremot inte en placering vid den absolut närmaste skolan.

Därför är det viktigt att göra ett aktivt val av skola, då det ökar chansen att hamna på den skola ni verkligen vill ha.

Ingen skillnad för skolor utanför centralorten

För elever som bor utanför Sandviken och som bara har en skola som kan vara aktuell, innebär bytet av skolvalsmodell ingen skillnad mot tidigare.

Det är ändå viktigt att ni gör ett aktivt val. Det aktiva valet utgör en bekräftelse på att det verkligen är er vilja att barnet/eleven ska gå på just den skolan. Valet är alltså viktigt oavsett om ni vill gå på den skola som ligger närmast ert hem eller väljer en annan skola i Sandvikens kommun.

Skolskjutsskola

Elever som bor utanför centrala Sandviken och som når avståndskravet för skolskjuts, kommer att tilldelas en skolskjutsskola. Den skolan är eleverna garanterade skolskjuts till.

Du som är vårdnadshavare kan välja vilken skola du önskar att ert barn ska gå på, men elever som väljer en annan skola än sin skolskjutsskola har i normalfallet inte rätt till skolskjuts.

Skolskjuts beviljas utifrån Skollagen (2010:800). Den säger att skolskjuts inte blir beviljad till självvald skola i de fall kommunen får en kostnad eller om det uppstår en organisatorisk svårighet.

För elever som ska börja i årskurs 7 och närmaste högstadieskola ligger i centrala Sandviken kommer angiven skolskjutsskola vara lika med den högstadieskola som till hör ert grundskoleområde.

Val till förskoleklass

Förskoleklassen är en obligatorisk del av grundskolan och finns på alla kommunala skolor som har årskurs 1. Vårdnadshavare väljer förskoleklass via vår e‑tjänst i Självservice. För att logga in använder du e-legitimation. Om du inte har möjlighet att göra valet via e-tjänst kan du hämta blankett hos Medborgarservice, Stadshuset, Odengatan 37 från och med den 15 januari.

Val till årskurs 7

Vårdnadshavaren till elever i årskurs 6 väljer skola inför årskurs 7 via vår e-tjänst i Självservice. För att logga in använder du e-legitimation. Om du inte har möjlighet att göra valet via Självservice kan du hämta blankett på hos Medborgarservice, Stadshuset, Odengatan 37 från och med den 15 januari.

Val till fristående skola

Om du väljer en fristående skola måste du själv kontakta den skolan för att höra om det finns plats till respektive skola. Fristående utbildningsanordnare genomför själva antagningen till respektive fristående skola.

För att underlätta skolvalshanteringen ber vi er att gå in i e-tjänsten för det kommunala skolvalet från och med den 15 januari och meddela om ni kommer att söka till eller redan har garanterad plats vid en fristående skola.

Vid flytt under pågående skolvalsperiod

Om du ska flytta under första halvåret 2024 måste du komma in med en vidimerad kopia av hyres-/köpekontrakt senast 15 februari. Kopian ska skickas till Sandvikens kommun, Kunskapskontoret, 811 80 Sandviken.

Skolgång för barn som omfattas av massflyktsdirektivet eller är asylsökande

Kommunen ansvarar för skolgång för barn 6 – 19 år om:

  • barnet har ett asylboende eller bor i kommunen enligt EBO-lagen under asylprocessen
  • eller omfattas av det så kallade massflyktsdirektivet med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Läs mer på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla barn i åldern 6 – 19 år som nu kommer från Ukraina har möjlighet starta sin skolgång i Sandvikens kommun.

Kontakta Integrationsenheten för mer information

Tidsplan för skolval läsåret 2024-2025

December 2023: Personliga brev till berörda vårdnadshavare för blivande 6-åringar och årskurs 7-elever.

Januari: Information på kommunens webbplats om ansökningsförfarande "Skolval till förskoleklass och årskurs 7" inför kommande läsår.

15 januari-15 februari: E-tjänsten öppen och ansökningstiden pågår en månad efter öppning.

Mars: Placeringsbeslut skickas till vårdnadshavare.