Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ansökan och antagning till gymnasieskolan

Antagningsorganisationen för stora höstantagningen är under omstrukturering inför läsåret 2018/19, så fort den är klar, dock senast 1 december, kommer aktuell information att läggas ut här.

Om du har flyttat eller ska flytta till Sandvikens kommun under pågående gymnasieutbildning kontaktar du vår antagningssekreterare, se kontaktuppgifter nedan.

Urval

Urval bland de sökande görs utifrån betyg i grundskolan. Betygen tilldelas ett betygsvärde:

A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 17 bästa betygen i slutbetygen.

Om inte alla med lika jämförelsetal kan tas in på sökt program ska de sökande rangordnas efter:

 • valordning (1:a handsval tas in före 2:a handsval osv)
 • antal betyg
 • slumpen (datauttagning)

Företräde till gymnasieplats av särskilda skäl

Ett begränsat antal gymnasieplatser ska avsättas till elever som på grund av särskilda skäl (medicinska, sociala eller liknande) behöver företräde framför övriga sökande, eller som kommer från skolor där betygen inte utan vidare kan jämföras med grundskolans betyg. Detta kallas den fria kvoten. Observera att man måste vara behörig även för antagning i fri kvot.

Söka utbildning i annan kommun

Elever har möjlighet att söka en utbildning i en annan kommuns gymnasieskola även om samma utbildning erbjuds i hemkommunen, så kallad frisökning.
En behörig sökande från annan kommun tas emot i mån av plats, så kallad andrahandsmottagning, efter beslut av anordnarkommunen.

Flyttning

Om du kommer att flytta till annan kommun i samband med skolstarten meddelar du det till Antagningskansliet.

Sekretess

Ansökningshandlingar och bilagor som inlämnats till gymnasieantagningen är alltid offentliga.

Ändra val

Om särskilda skäl finns efter den preliminära antagningen (baserad på höstterminens betyg) finns möjlighet att lägga till eller ändra val. Efter samtal med studie- och yrkesvägledaren gör ni omvalet tillsammans. Skriv ut kvittensen, som ska skrivas under av dig. Kvittensen lämnas till din studie- och yrkesvägledare. Om du inte går på någon skola kan du vända dig till antagningskansliet. Omvalsperioden är mellan 18 april och 9 maj.

Vart får du söka?

Om programmet finns i din hemkommun söker du dit. Din kommun kan också ha avtal med andra kommuner. Detta innebär att du ska söka din utbildning där.

Du får i vissa fall söka till ett program i en annan kommun:

 • om din egen kommun saknar den nationella inriktningen som du är intresserad av
 • om utbildningen är riksrekryterande
 • om du vill studera vid en fristående gymnasieskola
 • om du har personliga skäl
 • som frisök (kan endast tas in till lediga platser). Gäller nationella program.

För mer information kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Riksrekryterande utbildningar

Det finns program och inriktningar som är riksrekryterande, dvs sökande från hela landet konkurrerar på lika villkor om platserna. Uppgift om vilka dessa är finns hos din studie- och yrkesvägledare.

Överklagande

Du kan överklaga:

 • om du inte blir mottagen som sökande till annan kommun
 • behörighet

Det går däremot inte att överklaga:

 • beslut om antagning till gymnasieskolan
 • mottagande till viss inriktning i högre årskurs

Överklagandet skickas, när det gäller studier på annan ort, till den kommun som anordnar utbildningen. Kommunen kan ompröva beslutet eller vidarebefordra överklagandet till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut kan inte överklagas.

Ytterligare information

För ytterligare information om antagning till gymnasieskolan kan du vända dig till din studie- och yrkesvägledare i grundskolan eller gymnasieskolan.

Du kan också kontakta antagningskansliet:
E-post: antagningskansliet@edu.sandviken.se
Telefon: 026-24 13 95

Mer information om Bessemerskolans program m.m. finns på www.bessemerskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2017-09-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se