Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ansökan om nytt busskort för gymnasieelever

Ansökan gäller gymnasieelever folkbokförda i Sandvikens kommun. Om du bor i annan kommun kan du söka om busskort hos din hemkommun. För busskort i Sandvikens kommun gäller minst 6 km skolväg. Ansvaret för elevens dagliga resor omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Du som har eller söker inackorderingstillägg har ej rätt till busskort.

För nya gymnasieelever ska ansökan skickas in senast den 6 augusti.

Utlämning av busskort för gymnasieelever

X-Trafik meddelar att alla elever som reser med kollektivtrafik, ska ha ett giltigt färdbevis från första skoldag. Har inte busskort hämtats ut, får du själv bekosta resa. Söker du busskort efter den 6 augusti, får du vara beredd på att din ansökan inte hinner behandlas innan skolstart.

Sent inkomna ansökningar behandlas efter skolans start i augusti!

Utlämning av busskort till gymnasieelever kommer att ske på Kulturcentrum i Sandviken under v. 32 och 33.

För studerande på Bessemergymnasiet sker utlämning följande datum och tider:

Vecka 32
Onsdag 9 aug. kl. 13-15
Torsdag 10 aug kl. 13-15
Fredag 11 aug kl. 10-11.30

För studerande på övriga gymnasier sker utlämning följande datum och tider:

Vecka 33
Måndag 14 aug kl.13-15
Tisdag 15 aug Kl.13-15
Onsdag 16 aug Kl.10-11.30

Ansökan avser *

Busskort erhålls fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Ange personnummer 10 siffror, t.ex. 001022-2345
Skolans namn *Skolort *
Sidan uppdaterad: 2017-08-09
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se