Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Elevresor, busskort för gymnasieelever

Heltidsstuderande elever som är studiestödsberättigade enligt studiestödslagen samt är folkbokförda i kommunen och har minst 6 km färdväg, gång och cykelväg inräknad, mellan bostaden och skolan kan ansöka om busskort.

Vid växelvis boende beräknas färdvägens längd utifrån din folkbokföringsadress.

Rätt till ersättning/busskort gäller längst till och med utgången av det första kalenderhalvåret (vårterminen) det år eleven fyller 20 år.

Busskortens giltighetstid följer de kommunala grundskolornas läsårstider.

Studerar du på Göranssonska skolan, behöver du ordna transport till och från skola på egen hand under de perioder som busskortet inte är giltigt.

Busskort till dagliga resor ges inte till elever som har inackorderingstillägg.

Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) räknas som verksamhetsresor och ingår i skolans egna ansvar. Kontakta din skola för information.

Vid ansökan:

  • Årskurs 1 ska bifoga antagningsbevis tillsammans med ansökan.
  • Årskurs 2 - 3 behöver inte bifoga något underlag
  • Startar du din utbildning under pågående termin ska du bifoga intyg från skola/mentor/rektor.

Ansökan för läsår 2022/2023 öppnar 1 juli

Utlämning av busskort

Du som har ansökt om och beviljats gymnasiebusskort kan hämta ut ditt busskort hos Medborgarservice.

Du får meddelande via e-post om det är beviljat och när du kan hämta ditt busskort.

Ta med legitimation!

Medborgarservice finns i stadshuset, Odengatan 37 i Sandviken.

Vardagar 8:00 - 16:00

Anmäl borttappat, stulet eller trasigt busskort

Var rädd om ditt kort, det är en värdehandling!

  • Trasigt kort lämnas in vid byte till ett nytt kort utan kostnad.
  • Borttappat kort hämtas mot en kostnad på 100 kr. Betalning sker genom Swish eller kontant.
  • Är kortet stulet krävs en polisanmälan för att undvika kostnaden. Ta med polisanmälan när du hämtar ditt nya kort.

 

Vanliga frågor och svar

Har busskortet kommit?

Du får en bekräftelse när ditt busskort är färdigt för uthämtning. Söker du sent kan det ta upp till 10 dagar innan kortet är färdigt.

När och var kan jag hämta mitt busskort?

När du fått ett meddelande om att kortet är färdigt kan du hämta det hos Medborgarservice, kl. 08.00-17.00 varje vardag.

Måste jag ha legitimation för att hämta busskortet?

Du behöver någon form av identifikation för att hämta ut ditt busskort. Uppge personnr och adress.

Får mina föräldrar hämta mitt busskort?

Vårdnadshavare får hämta ditt busskort men inga andra personer.

Giltighet

Kortet gäller för resor mellan hemmet och skolan från kl. 06.00 fram till kl 18.00 skolans läsdagar på X-Trafiks bussar, X-tåget och Tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län. Kortet är personligt och för att vara giltigt ska det vara försett med namn, födelsedatum.

Fritidskort

Du som behöver resa på tider utöver skolkortets giltighet, kan köpa X-Trafiks fritidskort.

Kan jag åka tåg på kortet?

Du måste ha ett giltighetskvitto för ditt busskort. Detta kan du hämta hos Folkets hus som är Sandvikens kundcenter åt X-trafik.

Kan jag förlänga åktiden på kortet?

Om dina schemalagda studietider gör att du inte hinner stiga på en buss före kl 18.00 behöver du skicka ditt schema och ett intyg till vgs.skolskjuts@sandviken.se. Märk mailet i ämnesraden med "Intyg studietider".

Avbrutna studier eller annan förändring

Om elev avbryter studier eller av någon anledning får inackorderingstillägg ska skolan meddela Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning så att kortet kan spärras/återkallas.

Var rädd om ditt kort, det är en värdehandling!

Om ditt kort går sönder eller om du har förlorat kortet gör du en anmälan om ett nytt (borttappat kort löses ut mot en kostnad av 100 kronor, betalning sker med Swisch eller kontant). Är kortet stulet kan du göra en polisanmälan för att undvika kostnaden. Ta med polisanmälan när du hämtar ditt nya kort.


Mer information

Kontakta Medborgarservice 026-24 00 00 eller vgs.skolskjuts@sandviken.se