Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Information om inackorderingsstöd

Inackorderingsstöd från hemkommunen

"Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet."

Vid studier på fristående gymnasieskolor söks inackorderingsstöd hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. www.csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inackorderingsstöd beviljas inte vid andrahandsmottagande, så kallat frisök.

Inackorderingsstöd beviljas under förutsättning att:
Sökt utbildning finns inte på hemorten.
Lång tidsödande skolväg. Avstånd bostad-skola minst 40 km och bor inackorderad på skolorten.

Beroende på avståndet mellan hemmet och skolan kommer beviljade inackorderingsstöd att utgå med följande belopp:

Beloppstabell beroende på avstånd mellan hemmet och skolan

Avstånd/km

Kronor/månad

 40 - 44

1 510

 45 - 84

1 530

 85 - 124

1 590

125 - 174

1 740

175 - 224

1 890

225 - 599

1 990

600 - 899

2 090

900 - 1 299

2 290

1 300 -

2 490

 

Inackorderingsstöd beviljas för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Utbetalning av inackorderingsstödet sker månadsvis i efterskott, vanligtvis den sista bankdagen i månaden.

Inackorderingsstöd söks på särskild blankett. För att utbetalning ska kunna ske i september måste ansökan inlämnas i god tid före höstterminsstarten.

Tillsammans med ansökan ska kopia på hyreskontraktet bifogas.

Vid ändrade bostads- eller studieförhållanden måste du meddela detta till Kunskapskontoret. Den som tar emot bidrag på felaktiga grunder blir återbetalningsskyldig.

Kom ihåg att ansöka om inackorderingsstöd varje nytt läsår. Det kommer inte automatiskt, även om du har fått det föregående år.

Ytterligare upplysningar lämnas av Kunskapskontoret
e-post: kunskapsnamnd@sandviken.se
tel 026-24 00 00 (Medborgarservice)

Ladda ner ansökningsblankettPDF (pdf, 134.9 kB)

Sidan uppdaterad: 2018-08-20
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se