Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg som gynnar både vård- och omsorgstagare, den studerande och arbetsgivaren.

Vård- och omsorgscollege (VO-College) innebär att utbildningsanordnare och arbetslivet samverkar för att förnya utbildningen inom omvårdnadsområdet. Samverkan ger en bättre koppling mellan teori och praktik. Satsningen innebär också kompetensutveckling för redan anställda samt en yrkesutbildning för vuxna. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsgaranti, som gynnar både den studerande och arbetsgivaren.

Vi deltar i satsningen på Vård- och omsorgscollege

Vi som samarbetar för detta är kommunernas äldre- och handikappomsorg, landstinget, vård- och omsorgsutbildningarna på gymnasiet och vuxenutbildningen samt Kommunal.

Kvalité, trygghet och glädje inom vård- och omsorg är vårt mål

  • Vi tror att anställda med rätt utbildning bidrar till att människor i behov av vård och omsorg känner trygghet och glädje.
  • Vi tror att anställda som får utvecklas i sitt arbete känner trygghet och glädje.
  • Vi tror att ungdomar och vuxna som får en utbildning som bygger på samhällsinnevånarnas och verksamheternas behov känner trygghet och glädje.
  • Vi tror att utbildare och arbetsgivare som samarbetar känner trygghet och glädje.
  • Vi tror att vård- och omsorgscollege är en garanti för kvalitet inom berörda utbildningar och verksamheter.

Kontaktpersoner

Jennie-Ann Greis, ordförande
026-24 14 50
jennie-ann.greis@sandviken.se

Ann-Louise Ekström
Enhetschef för hemtjänsten Solrosen
026-24 14 96
ann-louise.ekstrom@sandviken.se

Evon Nyberg
Enhetschef Handikappomsorgen
026-24 13 29
evon.nyberg@sandviken.se

Maria Larsson-Vestin
Vårdlärare på Vård- och omsorgsprogrammet, CVL
maria.larsson-vestin@edu.sandviken.se

Mats Berglund
Centrum för vuxnas lärande
mats.berglund@edu.sandviken.se

Annika Stadin
Undersköterska, fackligt förtroendevald
Kommunal sektion 10, 811 80 Sandviken
026-24 15 34
annika.stadin@sandviken.se

Mer information

Vård och omsorgscollege - Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2017-04-13
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se