Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kvalitetsredovisningar och resultat av mätningar och statistik

Kvalitetsredovisningar Kunskapskontoret

Varje skola kvalitetsredovisar sin verksamhet i slutet på varje läsår för att samla resultatet av årets arbete och dra slutsatser av detta inför kommande läsår. Redovisningen ska ge elever, skolpersonal, föräldrar och andra intresserade en gemensam bild av verksamheten och vara ett redskap för förbättringsarbete. Redovisningen bör vara konkret så att åtgärdsdelen utgör grunden för den nya arbetsplanen.

Redovisningen lämnas till Kunskapskontoret och blir en del av kommunens samlade kvalitetsredovisningar.

Aktuella resultat av mätningar och statistik

Kunskapsförvaltningen följer regelbundet upp sin verksamhet genom att bland annat bearbeta statistik och göra olika mätningar riktade till dem som verksamheten är till för. Allt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för god måluppfyllelse. Här hittar du aktuella resultat av mätningar och statistik såväl kommunövergripande som för varje enhet.

Kontaktperson

Kvalitetsutvecklare Mick Hellgren
tel: 026-24 19 87
e-post: mick.hellgren@edu.sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2017-02-06
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se