Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Mätningar och statistik på fritidshem

Som ett led i arbetet att följa upp fritidshemmens verksamhet och förbättra familjernas delaktighet delades en enkät ut för att ta reda på familjernas uppfattning om fritidshemmen och vad som är viktigt för en bra verksamhet. Enkätens påståenden utgår från skolverkets Allmänna råd för kvalitet i fritidshem.

År 2015 genomfördes fritidshemsenkäten digitalt. På grund av låg svarsfrekvens har ingen sammanställning av resultat gjorts. Förhoppningen är att svarsfrekvensen blir tillräcklig år 2016.

Sidan uppdaterad: 2017-01-20
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se