Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Modersmål

Modersmålet har stor betydelse för barnets/elevens identitet och självkänsla och är grunden för barnets/elevens förmåga till inlärning.

Med ett välutvecklat modersmål lär sig barnet/eleven sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga. 

I begreppet modersmål ingår

  • Modersmålsundervisning (grundskola och gymnasieskola)
  • Minoritetsspråken, tornedalsfinska (meänkieli), finska, jiddisch, romani chib och samiska

Huvudmannen är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning i högst sju läsår under elevens skoltid. Men det gäller inte om

  • modersmålet är ett nordiskt språk eller ett nationellt minoritetsspråk
  • eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning
  • undervisningen anordnas som individuellt val
  • undervisningen ersätter ett modernt språk inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

(Skollagen 15 kap. 19 § och 18 kap. 19 § samt gymnasieförordning 4 kap. 15‑16 och 18‑20 §§)

Information om modermål på olika språk

Ansökan

Du som vill ansöka om modersmålsundervisning ska göra det i Självservice. Ansökningsperioden är för höstterminen 1 augusti‑30 september och för vårterminen 1 december‑31 januari.

Kontaktinformation

Biträdande rektor modersmål: Evin Hajo
026-24 14 78
evin.hajo@edu.sandviken.se

Skolområdeschef och rektor modersmål: Lena Haglund
026-24 24 34

Sidan uppdaterad: 2020-03-20
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se