Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Elever som sitter framför sina datorer.

Fakta, frågor och svar - förändringen i Hammarby skola F-3 och högstadiet på Österfärnebo skola

Här hittar du fakta om respektive skola, antal berörda elever, rekrytering av lärare, restider och skolskjutsar. Här finns också svar på frågor och påståenden som cirkulerat i medier och sociala medier.

Hammarby skola F-3

Högstadiet Österfärnebo skola

Öppet brev till alla berörda av förändringen för skolbarn F-3 i Gästrike Hammarby och 7-9 i Österfärnebo

Vi har full förståelse för att denna förändring skapar oro för föräldrar och barn samt alla andra med omsorg och engagemang för sin bygds framtid.

Samtidigt känner vi stort ansvar för att skolan ska kunna erbjuda en likvärdig utbildning med legitimerade lärare.

Vårt beslut är utifrån vårt uppdrag och ansvar att erbjuda alla barn/elever i kommunen likvärdig skolgång och därmed samma förutsättningar att nå kunskapsnivåer för framtida utbildningar och arbetsliv.

Det har under processen varit en mängd rykten och osanningar i omlopp som vi försökt att bemöta men tyvärr inte lyckats med. Det har även funnits en mängd antaganden och förslag till lösningar som tyvärr utifrån skollagen och rekryteringsläget för lärare i hela landet inte är möjliga.

Detta är ett försök att förklara varför vi i skolledning och kunskapsnämnden tagit beslutet ur barnperspektiv. Vi har full förståelse för att frågor om bygdens utveckling inte är besvarade, men det är inte ett perspektiv vi kan agera utifrån. Vi har att rätta oss efter skollag och läroplan som är för att ge alla barn en likvärdig skola och detta inkluderar legitimerade lärare.

Vi vill slutligen påminna om att de beslut som fattats inte handlar om skolnedläggningar eller permanent flytt av verksamheter. Nuvarande flytt av verksamheter gäller läsåret 2018/2019.

Skolchef Inger Norman och Kunskapsnämndens ordförande Olle Vistbacka

Sidan uppdaterad: 2018-08-22
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se