Ändrade avgifter för maxtaxan för barnomsorg 2021

Inkomsttaket i maxtaxan för barnomsorg höjs från och med den 1 januari. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 478 kronor till 1 510 kronor.

Höjningen beror på att inkomsttaket under 2021 indexerats till 50 340 kronor per månad. Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Förskolans avgiftsnivåer 2021


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3%

1 510 kronor

Barn 2

2%

1 007 kronor

Barn 3

1%

503 kronorFritidshemmens avgiftsnivåer 2021


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2%

1 007 kronor

Barn 2

1%

503 kronor

Barn 3

1%

503 kronor

Mer information om verksamheten

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Solnedgång vid Storsjön