Bessemerskolan får utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass

För fjärde året i rad har Bessemerbiblioteket tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. En kvalitetsstämpel från fackförbundet DIK som ska lyfta god skolbiblioteksverksamhet. I år har kriterierna skärpts och endast 39 skolor har fått utmärkelsen.

Skolbibliotek i världsklass har delats ut av DIK sedan 2013 och syftar till att stärka arbetet med utvecklingen av moderna skolbibliotek på den skolpolitiska kartan. På Bessemerskolan har skolledning och bibliotekarier arbetat tillsammans med skolbiblioteksutveckling i många år och där siktar man på ett långsiktigt kvalitetsarbete.

Skolbibliotekets primära syfte är att vara ett stöd för elever och lärare i undervisningsprocessen. Emma Lindgren och Kirsi Rutanen, som är skolans bibliotekarier, arbetar nära pedagogerna och deltar i planering och genomförande av projekt och lektioner med eleverna. De har även obligatoriska föreläsningstillfällen med alla elever på skolan i källkritik och informationshantering.

Vi är glada och stolta över att Bessemerskolan får utmärkelsen för fjärde året i rad. Det visar att vi är på rätt spår med vår skolbiblioteksverksamhet. - Emma och Kirsi

Skolbibliotek ska vara en plats där läslusten främjas och varje elev får stöd i sin skriv- och läsutveckling. Bessemerbiblioteket är en attraktiv och välkomnande plats på skolan där det alltid finns närvarande vuxna och alla elever möts med respekt.

Mer information

Utmärkelse Skolbibliotek i världsklass, DIKs webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bessemerskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bibliotekarierna  på Bessemerbiblioteket

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Skolbibliotek i världsklass