Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Distans­undervisning vid gymnasie- och vuxenutbildning rekommenderas

Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att undervisningen ska bedrivas genom fjärr- eller distansundervisning.

Rekommendationen, som gäller gymnasieskolan och vuxenutbildningen syftar till att bromsa spridningen av covid-19 i samhället. Rekommendationen gäller från den 18 mars.

Bessemerskolan

I samråd med kommunchef och skolchef har vi beslutat att följa de rekommendationer som våra myndigheter nu gått ut med när det gäller gymnasieskolorna. Det betyder att vi kommer att övergå till distansstudier i möjligaste mån.

Vissa praktiska delar i de yrkesinriktade programmen är inte möjliga att hantera via distansundervisning. Dessa kommer därför att fortsätta genomföras på skolan. APL fortsätter som planerat. Varje yrkesprogram kommer att få fördjupad information om vad som gäller.
Gymnasiesärskolan kommer inte att omfattas av distansundervisning.

Se mer information på bessemerskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Centrum för Vuxnas lärande

Teoretiska kurser och utbildningar övergår till distansundervisning snarast.
Inom vissa yrkesutbildningar kommer skolledningen tillsammans med personalen ta beslut utifrån praktiska förutsättningar samt elevernas utbildningsbehov och personalens möjligheter att beakta hälsa och säkerhet.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med den 18 mars 2020 att undervisningen inom vuxenutbildning inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom distansundervisning. Rekommendationen syftar till att bromsa spridningen av covid-19 i samhället.

Mer information för elever kommer på sandviken.se/cvl

Göranssonska skolan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen vid gymnasieskolor inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning.

Mer information om Görannsonska skolan får du genom att kontakta www.goranssonskaskolan.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2020-03-17 11.21
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se