Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Färre förskolebarn under hösten ger tillfälligt stängda avdelningar

För första gången är det nu fler barn som går över till förskoleklass, än som kommer nya. Kunskaps­förvaltningen stänger därför tillfälligt 5 förskole­avdelningar under hösten. Avdelningarna kommer startas upp igen utifrån behov och senast i januari 2019. 

För första gången är det nu fler barn som går över till förskoleklass, än som kommer nya. Kunskapsförvaltningen stänger därför tillfälligt 5 förskoleavdelningar. Avdelningarna kommer startas upp igen utifrån behov och senast i januari 2019. 

Den tillfälliga stängningen gäller 2 avdelningar på Sätralinjens förskola (gamla delen), 2 avdelningar på Smassens förskola och 1 avdelning på Kyrkåsens förskola.

Det är viktigt att påpeka att detta inte påverkar antal barn per personal. Och alla barn får vara kvar på sin förskola, men kanske inte på sin avdelning. Ingen personal kommer att behöva sluta, dock kan en effekt bli att eventuella vikariat för outbildad personal inte förlängs, säger Anita Persson, skolformschef.

Kraftiga variationer i antal förskolebarn

Antalet förskolebarn varierar kraftigt, både från år till år och under pågående verksamhetsår. Föräldrar byter förskola, barn blir äldre och byter då avdelning.

Till hösten är det 440 barn som går över till förskoleklass. Det är fler barn än vad som kommer nya. Vi anpassar verksamheten årligen utifrån barnantal, berättar Anita.

Stora investeringar men samtidigt krav på besparingar

Sandvikens Kommun har sedan 2014 investerat på att rusta befintliga lokaler och skapat 14 nya förskoleavdelningar inom kommunen. Samtidigt befinner sig Kunskapsförvaltningen i en ekonomiskt svår situation och har fått i uppdrag att göra besparingsåtgärder. 

Genom att tillfälligt stänga dessa avdelningar minskar vi kostnader för personal, ventilation, värme och städning, berättar Anita.

Tidigare under året infördes att två 15-timmarsbarn får dela på en förskoleplats, vilket har frigjort 70 platser.

Sidan uppdaterad: 2018-04-20 14.37
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Tussilago