Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Informationskvällar om vår framtida skola fortsätter

6 av 11 dialogmöten är genomförda och 5 återstår. Du har fortfarande chansen att anmäla dig! Du får viktig information om hur läget ser ut i våra skolor och möjlighet att samtala och ge dina synpunkter.

Under nästa vecka har du möjlighet att anmäla dig till dialogmöten på Jernvallsskolan tisdag den 21 maj eller på Murgårdsskolan onsdag eller torsdag den 22-23 maj. Informationen rör både förskolan, grundskolan, gymnasiet och särskolan.

Information på andra språk 27-28 maj

De sista kvällarna sker på CVL Hammar, i vuxenutbildningens lokaler i Kulturcentrum och kommer att vara anpassade för medborgare som inte har svenska som modersmål. Välj mellan:

  • Arabiska – måndag, 27 maj kl 16-18
  • Dari – måndag 27 maj, kl 17-19
  • Tigrinska – måndag 27 maj, kl 18-20
  • Kurmanji – tisdag, 28 maj kl 16-18
  • Somaliska – tisdag 28 maj, kl 17-19
  • Engelska – tisdag 28 maj, kl 18-20

Fakta om informationskvällarna

  • Du anmäler dig till en viss tid och plats. Varje grupp kommer att bestå av max 25 personer
  • När du kommer får du först information om nuläget i skolan och om utmaningar idag och i framtiden
  • Därefter bjuds det på fika och varje grupp har möjlighet att förmedla sina tankar och åsikter till politiker från Kunskapsnämnden och Kommunstyrelsen

Läs mer och anmäl dig här

Dialog med skolpersonal under juni

Medarbetare inom förskola, grundskola och gymnasium har stor kunskap som de förtroendevalda i Kunskapsnämnden och Kommunstyrelsen vill ta vara på. Dialog med skolpersonalen sker efter skolavslutningarna i juni.

Dialog med elever i augusti

I augusti kommer skolelever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet att få möjlighet under lektionstid att diskutera och lämna sina synpunkter om skolans framtid.

Efter att vi tagit del av alla synpunkter

Efter sammanställning av medborgarnas, skolpersonalens och elevernas åsikter kommer Kunskapsnämnden och Kommunstyrelsen att ta ställning till det fortsatta arbetet under hösten.

Sidan uppdaterad: 2019-05-17 13.45
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Vår framtida skola - välkommen till dialog för utveckling