Premiär för Årets lärare och arbetslag

I onsdags utdelades utmärkelserna "Årets lärare" och "Årets arbetslag" i Sandvikens kommun under en ceremoni i Bessemerskolans matsal.

Vinnarna har tagits fram genom att elever och kolleger har kunnat nominera och motivera förslag på pristagare. Priset utgörs av 10 000 kronor i form av kompetensutveckling.

Följande vinnare har utsetts i respektive kategori:

Årets pedagog på förskolan 2018

Esmer Badikanli

Motivering: Esmer är en pedagog som arbetar med att utveckla utbildningen på förskolan på ett positivt och strukturerat sätt. Hon driver undervisningen framåt och får alla med i utvecklingen. Dessutom är hon aktiv i frågor som rör alla barn i kommunen med bakgrund från olika delar av vår värld. Hon är positiv och söker lösningar för en bättre förskola för alla barn.

Årets pedagog på grundskolan 2018

Helena Blixt Schefvert

Motivering: Helena är en pedagog som har förmåga att möta människor på ett sätt som gör att de känner sig sedda och bekräftade. Dessutom har hon en förmåga att utifrån en lång och gedigen lärarerfarenhet möta elevers olikheter genom att göra anpassningar för individen samtidigt som hon arbetar med gruppen som helhet. Hon är drivande i utvecklingsarbetet på skolan och hon tvekar inte inför nya utmaningar.

Årets pedagog på gymnasieskolan 2018

Daniel Henriksson

Motivering: Daniel är en pedagog med såväl personliga som kompetensmässiga kvalifikationer av högsta rang, vilket ger honom en utomordentlig förmåga att skapa ett tryggt och stimulerande lärandeklimat där eleverna trivs, tycker det är roligt och utmanas till att nå nya höjder i sitt lärande och där hans insatser bidrar till en bättre vardag även för kollegorna.

Årets arbetslag 2018

Pedagogerna på gymnasieskolans Industritekniska program:

Per-Erik Blom, Ari Nurmi, Peter Vall, Peter Hofman von Schantz, Satu Stenström och Thomas Wheeler

Motivering: Pedagogerna på gymnasiets industritekniska program skapar optimala förutsättningar för lärande och utveckling när de, med sig själva som redskap, oförtrutet möter alla elever där de befinner sig, tydligt visar var branschen vill ha dem, utmanar dem att nå dit och ger dem verktyg både i svetsbåset och i livet för att göra det.

Arbetslaget har dessutom tilldelats utmärkelsen ”Årets IW-skola”, vilket också är ett kvitto på att pedagogerna driver en kvalitativ utbildning med ett systematiskt förbättringsarbete som lever upp till elevers och andra intressenters förväntningar.

IW betyder att man har behörighet att svetsa även utomlands och det innebär möjligheter för eleverna att arbeta i andra länder.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Bästa lärare och bästa arbetslag i Sandvikens kommuns skolor utsedda

Daniel Henriksson, Per-Erik Blom, Ari Nurmi, Peter Vall, Peter Hofman von Schantz, Satu Stenström, Esmer Badikanli, Helena Blixt Schefvert. Thomas Wheeler saknas på bilden