Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikens Kommun klättrar i Öppna jämförelser – Grundskolan 2016

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har i dagarna publicerat sin årliga rapport "Öppna jämförelser för grundskolan avseende resultat".

Sandvikens Kommun klättar för andra mätningen i rad på listan. Sandvikens grundskolor ligger på plats 230 av landets 290 kommuner. Vid förra rankningen låg vi på plats 254. Beräknat på enbart kommunala skolor blir placeringen 234.

Sandvikens kommuns grundskolor har förbättrat kunskapsresultaten vad gäller meritvärde, andel elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen samt andel elever som är behöriga till yrkesprogram jämfört med föregående mätning. Kunskapsresultaten för åk 9 ligger dock fortfarande under riksgenomsnittet vilket manar till fortsatt utvecklingsarbete.

Rapporten ska ses som ett underlag för analys av och diskussion kring grundskolan. Rapporten baserar sig på läsåret 2015/2016

Glädjande att notera är att eleverna i stor utsträckning upplever att deras lärare förväntar sig att eleverna ska nå kunskapsmålen, på detta område placerar sig Sandviken på plats 29 för åk 5 och plats 31 för åk 8. Områdena ”trygghet” och ”skolarbetets lustfylldhet” är fortfarande två utvecklingsområden för kommunen.

Kontaktperson: Birgitta Orrebo, Grundskolechef

026-24 14 64

Öppna jämförelser - Grundskolan 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSidan uppdaterad: 2016-11-28 07.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Kamrater i grundskolan