Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sommarskola 2018

Sommarskolan vänder sig till elever i åk 6-9. Syftet med sommarskolan är att ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor och färdigheter för att nå kunskapskraven.

Sandvikens kommuns sommarskola kommer att äga rum från fredag 15/6 till fredag 29/6. Sommarskolan vänder sig till elever i åk 6-9. Syftet med sommarskolan är att ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor och färdigheter för att nå kunskapskraven.

Prövning

För en elev i åk 9 är det en möjlighet att nå ett godkänt betyg i ämnet/ämnena som prövas.

För eleverna på gymnasieskolans introduktionsprogram ordnas sommarskola där eleverna kan skaffa sig grundskolebehörighet i ämnen där det saknas.

Förstärkning

För elever i åk 6-9 som riskerar att inte nå målen, är detta en möjlighet att få förstärkning i det aktuella ämnet/ämnena inför det kommande läsåret. Målet är att i årskurs 9 klara behörigheten för ett nationellt gymnasieprogram.

Det är obligatorisk närvaro för de elever som anmält sig till lovskola. Skoldagen börjar kl 8:30 och slutar kl 15:00. Lunch serveras. Busskort erbjuds de elever elever som är behöriga till skolskjuts.

Lokal meddelas senare till de elever som anmält sig till sommarskola.

Anmälan görs på blankett som kan hämtas på skolan och lämnas till klasslärare/mentor/SYV senast 1 juni.

Sidan uppdaterad: 2018-05-17 07.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Ett bi i en äppelblomma