Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Särskola

Särskolan är en egen skolform. I särskolan kan barn och ungdomar med utvecklingsstörning ta del av personligt anpassad utbildning.

Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som finns i grundskolan och gymnasieskolan. I Sandviken finns grundsärskola, träningsskola, gymnasiesärskola.

För vuxna finns möjlighet att ta del av vuxenutbildning på Lärvux.

Ansökan om ledighet för elev

Om du behöver ansöka om ledighet för ditt barn ska du använda blanketten "Ansökan om ledighet för elev". Ansökan ska lämnas till klassläraren eller mentorn i god tid före ledigheten.

Ansökan sker via blankett som lämnas till skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om skolskjuts

Elev på särskola kan ha särskilda skäl till skolskjuts. Kontakta biträdande rektor på särskolan innan du gör ansökan om skolskjuts.

Mer information om skolskjuts

Olycksfallsförsäkring och reseförsäkring för elever

Sandvikens kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Sandvikens kommuns verksamhetsområde.

Försäkringens omfattning beskrivs i försäkringsbeskedet som finns via länk nedan.

Försäkringen som Sandvikens kommun har tecknat är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom. Komplettera gärna kommunens försäkring med en sjuk- och olycksfallsförsäkring, som gäller dygnet runt för att få ett fullgott försäkringsskydd.

Försäkringsbesked, olycksfallsförsäkringPDF (pdf, 77.3 kB)

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs online på Protectors hemsida. Välj anmäl skada, person och kommunolycksfall.

Skadeanmälan olycksfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skadeanmälan ska i första hand fyllas i på Protectors hemsida via länken ovan. Om man inte kan anmäla på hemsidan så kan man fylla i blankettenPDF (pdf, 498.9 kB).

Reseförsäkring för elever

Sandvikens kommun har tecknat en "tjänstereseförsäkring" som gäller för elever som t.ex. är på studieresa eller praktik inom sverige eller utomlands.

Försäkringens omfattning beskrivs i försäkringsbeskedet.

Försäkringsbesked, tjänstereseförsäkrningPDF (pdf, 341.9 kB)

Skadeanmälan

Gör skadeanmälan via formulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(välj tjänstereseförsäkring och ange Försäkring nummer 8307683824)

Mer information

Kent Hansson, Kommunskyddet, Tekniska kontoret
026-24 20 46
E-post: kent.hansson@sandviken.se

Modersmålsundervisning

Modersmålet har stor betydelse för barnets/elevens identitet och självkänsla och är grunden för barnets/elevens förmåga till inlärning.

Med ett välutvecklat modersmål lär sig barnet/eleven sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga. 

Mer information och ansökan

Jämföra skolor

På Skolverkets webbplats finns det olika sätt för dig att jämföra skolors kvalitet och resultat.

Mer information om Jämföra skolor

Synpunkter och klagomål på verksamheten

Vi i Sandvikens kommun vill ge bra hjälp och service och vi strävar efter att vårdnadshavare alltid ska få ett bra bemötande i kontakten med skolverksamheten. Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm eller klagomål. Mer information om synpunkter och klagomål på Kunskapsförvaltningen verksamheter.

Sidan uppdaterad: 2019-12-17
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se