Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Gymnasiesärskolebevis

Elever som gått en gymnasiesärskoleutbildning ska få ett gymnasiesärskolebevis. Detta gäller alla elever i gymnasiesärskolan på såväl nationella som individuella program.

Gymnasiesärskolebeviset beskriver tydligt de kunskaper och erfarenheter eleven har med sig från gymnasiesärskolan på ett sådant sätt att det underlättar kontakten med möjliga arbetsgivare. Det innehåller uppgifter om vilket program eleven följt och vilka kurser eller ämnesområden eleven läst samt kursernas omfattning i gymnasiesärskolepoäng och ämnesområdenas omfattning. Av beviset framgår också vilka betyg eleven fått samt information om gymnasiesärskolearbetet och inriktningen på elevens arbetsplatsförlagda lärande.

Alla påbörjade kurser ska finnas dokumenterade i gymnasiesärskolebeviset, både de som eleven avslutat och fått betyg i och de som eleven inte har fått betyg i. För de elever som fullföljt ett fullständigt nationellt program bör det framgå att eleven har uppnått alla de 2500 gymnasiesärskolepoäng som en fullständig utbildning består av.

Sidan uppdaterad: 2016-11-22
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se