Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Träningsskola

Träningsskolan i Vita huset

Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan. Den är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnena på grundsärskolan. Kursplanen för träningsskolan innehåller ämnesområden: kommunikation, estetisk verksamhet, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Träningsskolan erbjuder också fritidsverksamhet.

Allmänt om vår skola

Sandvikens träningsskola ligger vid Norrsätraskolan på Skogsfruvägen 24  i det så kallade "Vita Huset".

Vi är en skola för elever med varierande grad av intellektuell och andra typer av funktionsnedsättningar.

Skolan samarbetar mycket med Sinnesriket

Kontaktinformation

Besöksadress: Skogsfruvägen 24, Sandviken
Postadress: Sandvikens kommun, Träningsskolan, 811 80 Sandviken

Biträdande rektor: Jenny Beskow
026-24 08 76
jenny.beskow@edu.sandviken.se