Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Skolutveckling

Att satsa på skolans utveckling är en av de strategiskt viktigaste insatser vi kan göra för att utveckla Sandvikens kommun. I Sandvikens skolor bedrivs många olika projekt för att utveckla skolan och elevers lärande.

Här presenteras de olika skolutvecklingsprojekt som pågår.

Alternativa Lärverktyg

I Sandvikens kommun får all personal och alla elever i grundskolan fortlöpande utbildning i de alternativa lärverktygen talsyntes Vital, Vitex, ljudande tangentbord och rättstavnings­programmen Spellright och Stava Rex.

Alla elever i grundskolan får support och hjälp att använda alternativa verktyg för att öka sina förutsättningar att nå målen.
Nyanlända elever använder alternativa verktyg i lärandet.

Att skriva sig till läsning på dator

År 2004 började Mona Wiklander på Kungsgårdens skola att som första skola i landet låta eleverna i årskurs 1 att skriva sig till läsning. Det innebär att eleverna skriver på dator istället för att använda pennan och eleverna skriver ca 40 minuter per dag. Mona utarbetade ett eget koncept och där alla datorer är utrustade med ljudande tangentbord, talsynteser och rättstavningsprogram. Flera skolor blev intresserade och började också låta sina elever skriva sig till läsning.

Hösten 2010 startade projektet ASL vilket innebar att alla åk1 i kommunen började använda dator när de skrev. Från hösten 2011 följer forskarna Maria Westman och Eva Hultin från Högskolan Dalarna projektet. Projektresultatet för årskurs ett och två resulterade i en bok, "Att skriva sig till läsning - Erfarenheter och  analyser av det digitaliserade klassrummet", skriven av forskare och fem lärare som deltog i projeket. Som ett komplement till forskningsboken skrev Mona Wiklander och Liselotte Sjödin en handbok för årskurs ett till tre som blev klar augusti 2015.

Ett nytt forskningsprojekt pågår där forskarna fortsätter följa eleverna från årskurs tre till fem. Lärande möten mellan forskare och lärare pågår kontinuerligt under läsåret 2015-2016.

Är intresserad av att göra ett studiebesök, kontakta Agneta Björk, 026-24 19 82
agneta.bjork@edu.sandviken.se

eller Inglis Wåhlberg
inglis.wahlberg@edu.sandviken.se

Om projektet i media

Almedalen

DIU (Datorn i Utbildningen) Mona föreläserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

IT i skolan

I Sandviken har alla grundskole- och gymnasieelever en egen dator.

Även lärararna i grund- och gymnasieskolan har egna arbetsdatorer.

Alla elever ska kunna arbeta i en virtuell miljö när de lämnar skolan. De ska också kunna hantera de vanligaste skalprogrammen, e-posta samt söka, bearbeta och värdera information från Internet.

Informationstekniken är ett verktyg för att utveckla elevernas språkliga färdigheter.

Det är viktigt att eleverna känner till etiska och moraliska regler för IT-användning. Det är en fråga som är ständigt aktuell och diskuteras ofta.

Informationstekniken ger stora möjligheter när man jobbar med barn med särskilda behov.

Redan i förskolan måste flickors och pojkars datoranvändning ske på jämlika villkor. Flickorna ska få samma chans som pojkarna.

I Sandviken använder vi IT för kommunikationen mellan föräldrar och skola. Vi använder skolportalen Edwise och vårdnadshavarna loggar in med e-legitimation.

Sidan uppdaterad: 2018-04-05
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se