Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Utbildningar och lärresurser för vuxna

För dig som är vuxen och vill studera finns det många olika möjligheter beroende av vad du är intresserad av och vilken nivå du vill studera på.

Centrum för vuxnas lärande

Centrum för vuxnas lärande, CVL är Sandvikens kommuns vuxenutbildning och erbjuder kurser för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskole- och gymnasienivå eller med eftergymnasiala studier. CVL erbjuder även yrkesinriktade kurser på gymnasienivå
Centrum för vuxnas lärande

Särvux

Inom den kommunala vuxenutbildningen, CVL finns också Särvux för personer med begåvningsnedsättning, autism eller förvärvad hjärnskada.
Särvux

Svenska för invandrare - SFI

Svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.
Svenska för invandrare - SFI

Yrkeshögskola

På yrkeshögskolan i Sandviken läser du yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå. Utbildningarna är utformade tillsammans med näringslivet för att tillgodose det behov av kompetens som finns i regionen.
Yrkeshögskola

Sandvikens lärcentrum

Sandvikens Lärcentrum är en resurs och en service främst för distansstuderande på högskole/universitetsnivå oavsett utbildningsanordnare. Här kan du få tillgång till lokaler, utrustning samt möjlighet att träffa andra distansstuderande.
Sandvikens lärcentrum

Högskola och universitet

Högskolan i Gävle och Högskolan i Dalarna med utbildningar i Falun/Borlänge ligger inom pendlingsavstånd till Sandviken. Lärcentrum i Sandviken erbjuder möjlighet till distansstudier på högskolenivå.
Högskola och universitet

Folkhögskolor

Att studera på folkhögskola innebär delaktighet och medansvar. Du träffar människor i olika åldrar och med många olika intressen vilket ger dig möjlighet att utvecklas oavsett vilken bakgrund du själv har.
Folkhögskolor

Studieförbund

Studieförbunden erbjuder ett brett utbud av kurser för dig som vill vidareutveckla dig inom områden som intresserar dig.
Studieförbund

Sidan uppdaterad: 2016-09-05
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se