Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Förskola - coronaviruset

Så arbetar förskolorna gällande coronaviruset

Öppna förskolor vid familjecentraler

Öppen förskola vid Sandvikens familjecentral och Storviks familjecentral bedriver verksamheten utomhus tills vidare, för att minska risken av spridning av virus till vårdpersonal och patienter på familjecentralerna.

Förskola

Kommunala förskolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anvisningar:

 • Förskolor är öppna.
 • För att bidra till att minska risken för smittspridning ska följande symtom hos barnet uppmärksammas: Hosta, snuva, andningssvårigheter och feber.
 • Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet vara hemma. Det gäller även vid enstaka och lätta symtom. Om barnet är hemma görs en vanlig frånvaroanmälan.
 • För sjukvårdsinformation hänvisas till www.1177.se
 • Barnet ska stanna hemma så länge det har symtom och två dagar efter tillfrisknande.
 • För friska barn gäller närvaro i förskolan.

Ingen rekommendation om att testa förskolebarn för covid‑19

Anledningen till att Folkhälsomyndigheten inte rekommenderar att testa barn i förskoleålder är på grund av att barn i förskoleålder ofta har fler förkylningsperioder än äldre barn vilket gör det svårt för vårdnadshavare att bedöma när testning för covid-19 skulle vara aktuell. Dessutom skulle provtagning vid varje förkylning kunna bli obehagligt för små barn. Vårdnadshavare kan kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177 för hjälp med en bedömning.

Om prov ändå är taget och är positivt ska barnet stanna hemma från förskolan minst 2 dagar efter att barnet blivit feberfritt samt att det har gått minst 7 dagar från symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskoleverksamheten om det gått minst 7 dagar sedan symtomdebut.

Vanliga frågor och svar inom förskolan med anledning av coronaviruset

När kan mitt barn komma tillbaka till förskolan?

Barnet är välkommet tillbaka till förskolan efter att ha varit symtomfri i två dagar.

Barnet kan komma tillbaka om en lättare torrhosta eller snuva hänger kvar efter sjukdom, om flera än sju dagar gått sedan barnet insjuknade och det för övrigt är så piggt att det orkar med verksamheten. Återgång sker i samråd med personalen.

Vad gör kommunens förskolor för att minska smittspridning?

Vi följer de rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten vilket innebär följande:

 • Vi ökar avståndet mellan bord vid lunchen och andra utrymmen så långt som möjligt.
 • Vi är utomhus så mycket som möjligt.
 • Hämtning och lämning av barn kommer i största utsträckning att ske utomhus.
 • Vi påminner om god handhygien.
 • Föräldraaktiviteter anpassas utifrån rådande omständigheter. Respektive förskola informerar.
 • Utvecklingssamtal kan genomföras i digital form.

Så kan du prata med barn om coronaviruset

Så pratar du med barn om coronaviruset - krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du tips på hur du kan svara på barns frågor om coronaviruset.

Förbud mot allmänna sammankomster med över 50 personer, gäller det också för förskola och skola?

Nej, förbudet om allmänna sammankomster gäller inte förskola eller skola men ger en vägledning som ska följas i möjligaste mån. Det innebär att förskolor och skolor ökar avståndet mellan bord i rum, klassrum, matsal och andra utrymmen så långt som möjligt. Scheman ses också över så att alla elever inte äter eller har raster samtidigt.

Om förskolan, fritidshem eller pedagogisk omsorg stänger (helt eller delvis) så att vårdnadshavare inte kan utnyttja sin plats, kommer kommunen att betala tillbaka avgiften då?

Avgiften kommer att betalas tillbaka såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar. Om förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg är öppen betalas inte avgiften tillbaka.

Har föräldralediga och arbetssökande fortfarande rätt till barnomsorg?

Om förskolan inte är stängd har barn (från och med ett års ålder) vars föräldrar är föräldralediga rätt till förskola under 15 timmar per vecka. Barn till arbetssökande (från och med ett års ålder) har rätt till förskola under 15 timmar per vecka.

Påverkas vistelsetiden på förskolor om vårdnadshavare har blivit varslade om permittering?

Barn till permitterade har rätt att vara på förskolan den tid vårdnadshavarna arbetar. I de fall vårdnadshavarna är heltidspermitterade gäller att barnen har rätt att vara på förskolan 15 timmar per vecka, kl 08:00-11:00 alternativt kl 13:00-16:00.

Vem kan fatta beslut om att tillfälligt stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för att förhindra smittspridning av covid-19?

Regering, smittskyddsläkare eller huvudman.

Om det fattas ett beslut att stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, kan man ändå få hjälp med omsorg?

För att samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas kommer vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet att erbjudas förskola, fritidshem och tillsyn över tolv år. Berörda vårdnadshavare kommer däremot inte att ha möjlighet att välja vilken förskola eller fritidshem man önskar omsorg på.

Vilka är de samhällsviktiga funktionerna?

Läs om Samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats på MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) webbplats.

Hur anmäler jag att jag tillhör en samhällsviktig funktion?

Om beslut fattas kommer det att finnas en e-tjänst för berörda vårdnadshavare. Det är du som vårdnadshavare som anmäler behov av omsorgsplats efter dialog med din arbetsgivare.

Du har rätt till barnomsorg om omsorg inte kan lösas på annat sätt och:

 • Ni är två vårdnadshavare och båda har en samhällsviktig funktion
 • Du är ensam vårdnadshavare och har en samhällsviktig funktion

Omsorg för barn i samhällsviktig verksamhet - msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har frågor om kommunens verksamheter

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Mer information

Se Sandvikens Kommuns samlade information med anledning av Coronaviruset - covid-19 på sandviken.se/corona

Sidan uppdaterad: 2020-09-08
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se