Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Grundskola - coronaviruset

Så arbetar grundskolorna gällande coronaviruset

Kommunala skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anvisningar:

 • Grundskolor är öppna som vanligt.
 • För att bidra till att minska risken för smittspridning ska följande symtom hos eleverna uppmärksammas: Hosta, snuva, andningssvårigheter och feber.
 • Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven vara hemma. Det gäller även vid enstaka och lätta symtom.
 • För sjukvårdsinformation hänvisas till www.1177.se
 • Eleven ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.
 • För friska elever gäller närvaro i skolan som vanligt.

Vanliga frågor och svar inom grundskolan med anledning av coronaviruset

När kan mitt barn komma tillbaka till skolan?

Eleven är välkommen tillbaka till skolan efter att ha varit symtomfri i två dagar.

Hur vet jag om mitt barns symtom beror på pollenallergi eller på covid-19?

Eleven ska stanna hemma vid snuva, hosta eller halsont även om symtomen är lindriga. Tar eleven läkemedel för sin allergi, så ta dem som vanligt. Om medicineringen mot allergin hjälper beror symtomen troligtvis på allergi. Då behöver eleven inte stanna hemma. Får eleven däremot feber eller nya symtom som du inte tror beror på allergi, ska eleven stanna hemma tills symtomen försvunnit och sedan två dagar till.

Vad gör kommunens grundskolor för att minska smittspridning?

Vi följer de rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten vilket innebär följande:

  • Vi ökar avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen så långt som möjligt.
  • För att se till att alla elever inte äter samtidigt eller har raster samtidigt kan schemat komma att förändras.
  • Idrott kommer att hållas utomhus när det är möjligt.
  • Idrottslektioner kommer att genomföras med aktiviteter där närkontakt undviks.
  • Vi påminner om god handhygien.
  • Vi skjuter fram närliggande inplanerade föräldramöten.
  • Utvecklingssamtal som på grund av förkylningssymtom inte kan genomföras kan istället komma att genomföras via telefon eller videomöte
  • PRAO för årskurs 8 skjuts fram tillsvidare.
  • Hämtning och lämning av elever på fritidshem kommer i största utsträckning att ske utomhus.

  Så kan du prata med barn om coronaviruset

  Så pratar du med barn om coronaviruset - krisinformation.selänk till annan webbplats hittar du tips på hur du kan svara på barns frågor om coronaviruset.

  Förbud mot allmänna sammankomster med över 50 personer, gäller det också för förskola och skola?

  Nej, förbudet om allmänna sammankomster gäller inte förskola eller skola men ger en vägledning som ska följas i möjligaste mån. Det innebär att förskolorna och skolorna ökar avståndet mellan bord i rum, klassrum, matsal och andra utrymmen så långt som möjligt. Scheman ses också över så att alla elever inte äter eller har raster samtidigt.

  Hur stöttar grundskolorna de elever som är hemma på grund av sjukdom eller symtom?

  Respektive skola informerar om vad eleverna ska arbeta med.

  Vem kan fatta beslut om att tillfälligt stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för att förhindra smittspridning av covid-19?

  Regering, smittskydd eller huvudman.

  Hur planerar grundskolorna inför en eventuell skolstängning?

  Sandvikens kommun/Kunskapsnämnden har tagit fram en Handlingsplan för epidemi/pandemi. I den framgår planeringen för en eventuell stängning grundskolorna.

  Om förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg stänger (helt eller delvis) så att vårdnadshavare inte kan utnyttja sin plats, kommer kommunen att betala tillbaka avgiften då?

  Avgiften kommer att betalas tillbaka såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar. Om förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg är öppen betalas inte avgiften tillbaka.

  Om det fattas ett beslut att stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, kan man ändå få hjälp med omsorg?

  För att samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas kommer vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet att erbjudas förskola, fritidshem och tillsyn över tolv år (gäller särskolan). Berörda vårdnadshavare kommer däremot inte att ha möjlighet att välja vilken förskola eller fritidshem man önskar omsorg på.

  Påverkas vistelsetiden på fritids om vårdnadshavare har blivit varslade om permittering?

  Nej, så länge vårdnadshavaren inte är uppsagd från sitt arbete gäller vistelsetiden som vanligt om inte vårdnadshavaren själv vill förändra den.

  Vilka är de samhällsviktiga funktionerna?

  Läs om Samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) webbplats.

  Hur anmäler jag att jag tillhör en samhällsviktig funktion?

  Om beslut fattas om stängning av förskolor/grundskolor kommer det att finnas en e-tjänst för berörda vårdnadshavare. Det är du som vårdnadshavare som anmäler behov av omsorgsplats efter dialog med din arbetsgivare.

  Du har rätt till barnomsorg om omsorg inte kan lösas på annat sätt och:

  • Ni är två vårdnadshavare och båda har en samhällsviktig funktion
  • Du är ensam vårdnadshavare och har en samhällsviktig funktion

  Omsorg för barn i samhällsviktig verksamhet - msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Om du har frågor om kommunens verksamheter

  Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

  Mer information

  Se Sandvikens Kommun samlade information med anledning av Coronaviruset - covid-19 på sandviken.se/corona

  Sidan uppdaterad: 2020-06-25
  Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se