Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Gymnasium - coronaviruset

För information om vad som gäller vid Göranssonska skolan hänvisas till goranssonskaskolan.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från och med 19 mars fram till terminens slut sker undervisningen på distans för elever vid Bessemerskolan, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Från och med den 15 juni har Folkhälsomyndigheten dragit tillbaka rekommendationen om distansundervisning. Se information från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undantag för distansundervisning

Gymnasiesärskolan är undantagen från beslutet om distansundervisning. Här kommer undervisningen att fortsätta bedrivas inom skolans lokaler.

Undervisning sker via digitala mötesplatser

Skolan stängs alltså inte, utan undervisningen sker i annan form oftast via digitala mötesplatser.

Vanliga frågor och svar inom gymnasieskolan med anledning av coronaviruset

Jag har min APL, arbetsplatsförlagt lärande nu – vad gäller?

Elever som deltar i arbetsplatsförlagt lärande följer de beslut som fattas av respektive arbetsplats.

Kommer gymnasieelever som går sista året att kunna ta examen i år?

I Sandviken ges alla avgångselever möjlighet att slutföra sina gymnasiestudier under vårterminen 2020. Läs mer information om avslutningsdagenlänk till annan webbplats på Bessemerskolans webbplats.

Vad gör kommunens gymnasieskolor för att minska smittspridning?

Skolan följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten i den mån eleverna kommer till skolan för att genomför t ex prov.

  • Vi ökar avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen så långt som möjligt.
  • Vi påminner om god handhygien och informerar våra elever om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen.
  • Utvecklingssamtal genomförs digitalt.

  Vad händer med nationella prov under vårterminen 2020?

  Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under vårterminen.

  Varför kan inte de nationella proven genomföras vid ett senare datum?

  Orsaken är att ett genomförande av ett nationellt prov vid olika tillfällen på olika skolor skulle riskera att innehållet i provet blir känt för många elever innan provtillfället. Då förlorar provet sitt syfte.

  Om du har frågor om kommunens verksamheter

  Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

  Mer information

  Se Sandvikens Kommun samlade information med anledning av Coronaviruset - covid-19 på sandviken.se/corona

  Sidan uppdaterad: 2020-05-29
  Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se