Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Vår framtida skola

Vår framtida skola

Skolan står inför stora utmaningar då den ska möta morgondagens elever och samhällsbehov såsom nationell kompetensbrist, kraftigt ökat antal barn och unga, förändrad befolkningsstruktur inom kommunens geografiska område och kommande krav på skollokaler.

Historik - vad har hänt hittills?

2017-2019: utredningen Skola 2025

En utredning av skolans hela verksamhetsområde i syfte att skapa en likvärdig skola beställdes av Kunskapsnämnden och gjordes mellan oktober 2017 och februari 2019. Utredningen visar att skolan står inför stora utmaningar med bland annat kraftigt ökande elevantal och segregation.

Läs mer om utredningen Skola 2025

2019: dialoger om vår framtida skola

Under 2019 har dialog om vår framtida skola hållits med medborgare, skolpersonal och elever.

Läs mer om dialogerna om vår framtida skola

2020: utredningen Skolhusplan 2030

Efter dialogerna beslutade Kommunstyrelsen om fortsättning av utredningen Skola 2025 i form av en skolhusplan. Den ska ge en samlad bild över behov av nybyggnationer, ombyggnationer och tillbyggnationer för samtliga skolformer.

Läs mer om skolhusplanen

2021: beslut om sex olika förstudier

Kommunstyrelsen har beslutat om sex omfattande förstudier, som ger underlag för kommande stora satsningar på att utveckla skolan. Förstudierna rör både förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Läs mer om förstudierna

2022: Förstudier om framtidens skola färdiga

Nu finns resultatet från sex förstudier av platser för utveckling av skolor i Sandvikens tätort. Förstudierna föreslår att vi går vidare med ny förskola vid Stadsparken och visar att det är möjligt att utveckla Murgårdsskolan och Norrsätraskolan.

Läs mer om förstudiernas resultat