Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vår framtida skola - välkommen till dialog för utveckling

Vår framtida skola

Fram till den 9 juni har alla medborgare haft möjlighet att påverka vår framtida skola. Dialogmöten har skett i samtliga högstadieskolor i kommunen under 11 kvällar i maj. De sista kvällarna skedde i vuxenutbildningens lokaler i Kulturcentrum och var anpassade för medborgare som inte har svenska som modersmål. Informationen rör alla skolformer: förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Vi har antecknat synpunkter som framkommit under dialogmötena, samt tagit emot synpunkter via formulär på denna sida.

Ta del av anteckningar från dialogmöten och synpunkter

Tidigare informationsmöten

Norrsätraskolan

Tisdag 7 maj och torsdag 9 maj.

 • Kl 16.50-18.30
 • Kl 17.40-19.20
 • Kl 18.30-20.10
 • Kl 19.20-21.00

Hedängsskolan

Måndag 13 maj.

 • Kl 16.50-18.30
 • Kl 17.40-19.20
 • Kl 18.30-20.10
 • Kl 19.20-21.00

Björksätraskolan

Tisdag och onsdag 14-15 maj.

 • Kl 16.50-18.30
 • Kl 17.40-19.20
 • Kl 18.30-20.10
 • Kl 19.20-21.00

Österfärnebo skola

Torsdag 16 maj.

 • Kl 16.50-18.30
 • Kl 17.40-19.20
 • Kl 18.30-20.10
 • Kl 19.20-21.00

Jernvallsskolan

Tisdag 21 maj.

 • Kl 16.50-18.30
 • Kl 17.40-19.20
 • Kl 18.30-20.10
 • Kl 19.20-21.00

Murgårdsskolan

Onsdag och torsdag 22-23 maj.

 • Kl 16.50-18.30
 • Kl 17.40-19.20
 • Kl 18.30-20.10
 • Kl 19.20-21.00

CVL Hammar

Måndag 27 maj.

 • Kl 16.00-18.00 - arabiska
 • Kl 17.00-19.00 - dari
 • Kl 18.00-20.00 - tigrinja

Tisdag 28 maj.

 • Kl 16.00-18.00 - kurmanji
 • Kl 17.00-19.00 - somaliska
 • Kl 18.00-20.00 - engelska

Synpunkter och förslag om vår framtida skola

Tack för alla synpunkter och förslag om vår framtida skola. Sista dag att lämna synpunkter var den 9 juni.

650 personer deltog under dialogmöten under 11 kvällar i maj. 178 personer lämnade synpunkter och förslag om vår framtida skola via webbformulär på denna sida under perioden 7 maj-9 juni.

Ta del av anteckningar från dialoger och synpunkter

Dialog med skolpersonal under juni-oktober

Medarbetare inom förskola, grundskola och gymnasium har stor kunskap som de förtroendevalda i Kunskapsnämnden och Kommunstyrelsen vill ta vara på. Dialog med skolpersonalen sker efter skolavslutningarna i juni.

Dialog med elever i september

Under september kommer skolelever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet att få möjlighet under lektionstid att diskutera och lämna sina synpunkter om skolans framtid.

Efter att vi tagit del av alla synpunkter

Efter sammanställning av medborgarnas, skolpersonalens och elevernas åsikter kommer Kunskapsnämnden och Kommunstyrelsen att ta ställning till det fortsatta arbetet under hösten.

Om utredningen Skola 2025

En utredning av skolans hela verksamhetsområde i syfte att skapa en likvärdig skola beställdes av Kunskapsnämnden och gjordes mellan oktober 2017 och februari 2019.

Utredningen visar att skolan står inför stora utmaningar då den ska möta morgondagens elever och samhällsbehov såsom nationell kompetensbrist, kraftigt ökat antal barn och unga, förändrad befolkningsstruktur inom kommunens geografiska område och kommande krav på skollokaler. Utredningen innehåller också tjänstemannaförslag för hur utmaningarna skulle kunna hanteras.

Inga beslut om vår framtida skola är ännu tagna.

Läs utredningen Skola 2025PDF (pdf, 1.5 MB)

Sidan uppdaterad: 2019-09-18
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se