Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vår framtida skola - välkommen till dialog för utveckling

Vår framtida skola

Nu har du chansen att påverka vår framtida skola. Dialoger sker i samtliga högstadieskolor i kommunen under 10 kvällar i maj. Den sista kvällen sker i vuxenutbildningens lokaler i Kulturcentrum och kommer att vara anpassad för medborgare som inte har svenska som modersmål.

Fakta om dialogkvällarna

  • Du anmäler dig till en viss tid och plats. Varje grupp kommer att bestå av max 25 personer.
  • När du kommer får du först information om nuläget i skolan och om utmaningar idag och i framtiden.
  • Därefter bjuds det på fika och varje grupp har möjlighet att förmedla sina tankar och åsikter till politiker från Kunskapsnämnden och Kommunstyrelsen.
  • Möjlighet att delta i dialogen digitalt kommer att finnas på denna sida med start 7 maj.
  • Möjligheten att lämna synpunkter och förslag digitalt kommer att vara öppen mellan 7-31 maj.

  Dagar och tider för dialoger

  Under 10 dialogkvällar i maj bjuder vi dig som är vårdnadshavare eller intresserad, till att ge dina åsikter om vår framtida skola. Om intresset är stort och tiderna tar slut kommer vi att lägga till fler tider.

  Norrsätraskolan

  Tisdag 7 maj och torsdag 9 maj. Tider att välja på:

  • Kl 16.50-18.30
  • Kl 17.40-19.20
  • Kl 18.30-20.10
  • Kl 19.20-21.00

  Hedängsskolan

  Måndag 13 maj. Tider att välja på:

  • Kl 16.50-18.30
  • Kl 17.40-19.20
  • Kl 18.30-20.10
  • Kl 19.20-21.00

  Björksätraskolan

  Tisdag och onsdag 14-15 maj. Tider att välja på:

  • Kl 16.50-18.30
  • Kl 17.40-19.20
  • Kl 18.30-20.10
  • Kl 19.20-21.00

  Österfärnebo skola

  Torsdag 16 maj. Tider att välja på:

  • Kl 16.50-18.30
  • Kl 17.40-19.20
  • Kl 18.30-20.10
  • Kl 19.20-21.00

  Jernvallsskolan

  Tisdag 21 maj. Tider att välja på:

  • Kl 16.50-18.30
  • Kl 17.40-19.20
  • Kl 18.30-20.10
  • Kl 19.20-21.00

  Murgårdsskolan

  Onsdag och torsdag 22-23 maj. Tider att välja på:

  • Kl 16.50-18.30
  • Kl 17.40-19.20
  • Kl 18.30-20.10
  • Kl 19.20-21.00

  Dialog med skolpersonal under juni

  Medarbetare inom förskola, grundskola och gymnasium har stor kunskap som de förtroendevalda vill ta vara på. Dialog med dessa grupper sker efter skolavslutningarna i juni.

  Dialog med elever i augusti

  I augusti kommer skolelever på främst mellanstadiet och högstadiet att få möjlighet under lektionstid att diskutera och lämna sina synpunkter om skolans framtid.

  Efter att vi tagit del av alla synpunkter

  Efter sammanställning av medborgarnas, skolpersonalens och elevernas åsikter kommer Kunskapsnämnden och Kommunstyrelsen att ta ställning till det fortsatta arbetet under hösten.

  Om utredningen Skola 2025

  En utredning av skolans hela verksamhetsområde i syfte att skapa en likvärdig skola beställdes av Kunskapsnämnden och gjordes mellan oktober 2017 och februari 2019.

  Utredningen visar att skolan står inför stora utmaningar då den ska möta morgondagens elever och samhällsbehov såsom nationell kompetensbrist, kraftigt ökat antal barn och unga, förändrad befolkningsstruktur inom kommunens geografiska område och kommande krav på skollokaler. Utredningen innehåller också tjänstemannaförslag för hur utmaningarna skulle kunna hanteras.

  Inga beslut om vår framtida skola är ännu tagna.

  Läs utredningen Skola 2025PDF (pdf, 1.5 MB)

  Hittade du informationen du sökte?

  Sidan uppdaterad: 2019-04-18
  Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se