Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vår framtida skola

Vår framtida skola

Skolan står inför stora utmaningar då den ska möta morgondagens elever och samhällsbehov såsom nationell kompetensbrist, kraftigt ökat antal barn och unga, förändrad befolkningsstruktur inom kommunens geografiska område och kommande krav på skollokaler.

Historik - vad har hänt hittills?

En utredning av skolans hela verksamhetsområde i syfte att skapa en likvärdig skola beställdes av Kunskapsnämnden och gjordes mellan oktober 2017 och februari 2019. Utredningen visar att skolan står inför stora utmaningar med bland annat kraftigt ökande elevantal och segregation.

Under 2019 har dialog om vår framtida skola hållits med medborgare, skolpersonal och elever. Efter dialogerna beslutade Kommunstyrelsen om fortsättning av utredningen Skola 2025 i form av en skolhusplan. Den ska ge en samlad bild över behov av nybyggnationer, ombyggnationer och tillbyggnationer för samtliga skolformer.

Läs mer om skolhusplanen

Medborgardialog - maj 2019

Fram till den 9 juni har alla medborgare haft möjlighet att påverka vår framtida skola. Dialogmöten har skett i samtliga högstadieskolor i kommunen under 11 kvällar i maj. De sista kvällarna skedde i vuxenutbildningens lokaler i Kulturcentrum och var anpassade för medborgare som inte har svenska som modersmål. Informationen rör alla skolformer: förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Vi har antecknat synpunkter som kommit fram under dialogmötena, samt tagit emot synpunkter via formulär på denna sida.

Ta del av anteckningar från dialogmöten och synpunkter från medborgare

Tidigare informationsmöten

Norrsätraskolan

Tisdag 7 maj och torsdag 9 maj.

 • Kl 16.50-18.30
 • Kl 17.40-19.20
 • Kl 18.30-20.10
 • Kl 19.20-21.00

Hedängsskolan

Måndag 13 maj.

 • Kl 16.50-18.30
 • Kl 17.40-19.20
 • Kl 18.30-20.10
 • Kl 19.20-21.00

Björksätraskolan

Tisdag och onsdag 14-15 maj.

 • Kl 16.50-18.30
 • Kl 17.40-19.20
 • Kl 18.30-20.10
 • Kl 19.20-21.00

Österfärnebo skola

Torsdag 16 maj.

 • Kl 16.50-18.30
 • Kl 17.40-19.20
 • Kl 18.30-20.10
 • Kl 19.20-21.00

Jernvallsskolan

Tisdag 21 maj.

 • Kl 16.50-18.30
 • Kl 17.40-19.20
 • Kl 18.30-20.10
 • Kl 19.20-21.00

Murgårdsskolan

Onsdag och torsdag 22-23 maj.

 • Kl 16.50-18.30
 • Kl 17.40-19.20
 • Kl 18.30-20.10
 • Kl 19.20-21.00

CVL Hammar

Måndag 27 maj.

 • Kl 16.00-18.00 - arabiska
 • Kl 17.00-19.00 - dari
 • Kl 18.00-20.00 - tigrinja

Tisdag 28 maj.

 • Kl 16.00-18.00 - kurmanji
 • Kl 17.00-19.00 - somaliska
 • Kl 18.00-20.00 - engelska

Synpunkter och förslag om vår framtida skola

Tack för alla synpunkter och förslag om vår framtida skola. Sista dag att lämna synpunkter var den 9 juni.

650 personer deltog under dialogmöten under 11 kvällar i maj. 178 personer lämnade synpunkter och förslag om vår framtida skola via webbformulär på denna sida under perioden 7 maj-9 juni.

Ta del av anteckningar från dialoger och synpunkter

Dialog med skolpersonal under juni-oktober 2019

Medarbetare inom förskola, grundskola och gymnasium har stor kunskap som de förtroendevalda i Kunskapsnämnden och Kommunstyrelsen vill ta vara på. Dialog med skolpersonalen sker efter skolavslutningarna i juni.

Synpunkter från skolpersonal

Skolpersonalens synpunkter har inte publicerats externt, då många av synpunkterna innehåller personuppgifter, t ex i form av att man kan förstå vilken lärare som säger vad eftersom det är tydligt vilken klass och skola man refererar till.

Dialog med elever i september 2019

Under september har skolelever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet fått möjlighet att under lektionstid att diskutera och lämna sina synpunkter om skolans framtid.

Ta del av elevernas synpunkter här

Efter att vi tagit del av alla synpunkter

Efter dialog med invånare och skolpersonal beslutade Kommunstyrelsen om en fortsättning av utredningen Skola 2025, i form av en skolhusplan. Uppdraget är att ta fram en plan för nybyggnationer, ombyggnationer, och tillbyggnationer för samtliga skolformer.

Läs mer om skolhusplanen

Elevernas synpunkter kommer främst att vara ett underlag i själva utformningen av våra framtida skolor.

Om utredningen Skola 2025

En utredning av skolans hela verksamhetsområde i syfte att skapa en likvärdig skola beställdes av Kunskapsnämnden och gjordes mellan oktober 2017 och februari 2019.

Utredningen visar att skolan står inför stora utmaningar då den ska möta morgondagens elever och samhällsbehov såsom nationell kompetensbrist, kraftigt ökat antal barn och unga, förändrad befolkningsstruktur inom kommunens geografiska område och kommande krav på skollokaler. Utredningen innehåller också tjänstemannaförslag för hur utmaningarna skulle kunna hanteras.

Inga beslut om vår framtida skola är ännu tagna.

Läs utredningen Skola 2025PDF (pdf, 1.5 MB)

Sidan uppdaterad: 2020-10-05
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se