Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Vår framtida skola

Anteckningar från dialoger och synpunkter om vår framtida skola

Tack för alla synpunkter! Nedan kan du tal del av synpunkter från medborgare och elever.

Längst ner hittar du synpunkter från elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Synpunkter från medborgare

Nedan kan du ta del av synpunkter från medborgare som:

  • antecknats under dialogsamtal med förtroendevalda
  • lämnats i synpunktslådan som fanns på plats under dialogmöten
  • lämnats in via formulär på sidan sandviken.se/framtidaskola

Du kan också ta del av svar och kommentarer om dialogmötena som lämnats in via en sms-enkät till dialogdeltagare, samt synpunkter som skickats till kommunen via e-post.

Anteckningar från medborgardialoger

Nedan kan du ta del av anteckningar från dialogmötena som skedde under 11 kvällar i maj på samtliga högstadieskolor i kommunen, samt vuxenutbildningens lokaler i Kulturcentrum. Det finns anteckningar från alla kvällar, med undantag av den första kvällen den 7 maj på Norrsätraskolan.

Synpunkter som lämnats i synpunktslådan

Synpunktslådan fanns på plats under de första 9 dialogkvällarna, då informationen var på svenska.

Ta del av synpunkterna som lämnades i synpunktslådan mellan 7-23 maj Pdf, 320.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter via webbformulär

178 personer svarade på frågeställningarna i formuläret. Kränkande kommentarer och personuppgifter har tagits bort. Nedan kan du ta del av svaren som är uppdelade utifrån respektive frågeställning:

Synpunkter från dialogdeltagare via sms-enkät

Synpunkter har även lämnats in via en sms-enkät som skickades ut till dialogdeltagare efter varje dialogmöte. 107 personer (16,6 % av deltagarna) gav följande svar på enkäten:

Fråga 1 - Fick du ökad kunskap om läget inom skolformerna och de utmaningar som skolan står inför?

Jätteglad smiley

20,6 %

Glad smiley

48,6 %

Neutral smiley

21,5 %

Ledsen smiley

9,3 %

Fråga 2 - Hur tyckte du att mottagandet och upplägget var för kvällen?

Jätteglad smiley

26,2 %

Glad smiley

41,1 %

Neutral smiley

17,8 %

Ledsen smiley

15,0 %

Fråga 3 - Fick du möjlighet att säga din åsikt?

Jätteglad smiley

36,4 %

Glad smiley

43,0 %

Neutral smiley

14,0 %

Ledsen smiley

6,5 %

Synpunkter från elevdialog

Dialogerna har skett under lektionstid under september 2019 i klasser på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Först fick eleverna se de två filmerna, som även visades under dialogmöten med medborgare och skolpersonal. Filmerna handlar om vilka utmaningar som skolan står inför.

Efter en gemensam diskussion i klassen fick eleverna svara på två frågor och skicka in sina synpunkter via ett webbformulär:

  1. Hur ska skolan vara för att du ska lära dig på bästa sätt? Pdf, 556.2 kB.
  2. Hur ska skolan vara för att du ska trivas? Pdf, 555.7 kB.

Så här har materialet bearbetats

Ej relevanta kommentar som till exempel "jag vet inte", samt rasistiska eller kränkande kommentarer har rensats bort. Personuppgifter i form av namn har ersatts med "xxx".

Utöver detta har en del stavfel rättats i syfte att göra materialet mer lättläst och läsbart.